Sıkça Sorulan Sorular

ALO 183/Soru: (2828 sayılı kanuna göre) Atanmak İçin Yapılacak Tercih İşlemleri ile Kura Başvuruları Ne Zaman ve Nerede Olacaktır?
Cevap: Kanundan yararlanacak kişilerin atanma işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol gereği belirlenecek bir tarihte korunma ve bakım altında yetişmiş kişiler için hazırlanacak olan yerleştirme ve tercih kılavuzuna göre adaylar tercihlerini yapıp başvuruda bulunacaktır. Kura işlemi içinse benzer bir yol izlenilecektir. Tercihlerin hangi kuruma yapılacağı ya da kura başvurusunun nasıl yapılacağı ve yerleştirme tarihleri Devlet Personel Başkanlığınca belirlendiğinde Genel Müdürlüğümüz web sayfasından ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca tercih ve kuraya başvuru sırasında il müdürlüklerinde oluşturulacak olan rehberlik biriminden destek alınabilecektir.
ALO 183/Soru: (2828 sayılı kanuna göre) Bu Yıl Yapılacak Olan Atama İşlemlerine Kimler Müracaat Edebilecektir?
Cevap: Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi 3 üncü fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak olan atanma işlemlerine, Yönetmeliğin yayım tarihinden (12.06.2014) önce Form-A belgesi düzenlenmiş ve Genel Müdürlükçe kabul edilmiş olanlar başvurabilecektir. Form-A belgesi (12.06.2014) tarihinden sonra düzenlenenler 2015 yılında yapılacak olan atamalara başvurabilecektir.
ALO 183/Soru: (2828 sayılı kanuna göre) Kamu Kurumlarına Yerleştirme İşlemi KPSS’ye Göre mi Olacak?
Cevap: Kamu kurum ve kuruluşlarına istihdamda lisans, ön lisans ve lise ve dengi mezunlarının KPSS sınavına girmeleri gerekmektedir. Öncelikle lisans, ön lisans ve lise ve dengi öğrenim durumunda olan kişiler için memur kadrosu ayrılacak, tercihleri alındıktan sonra KPSS puanlarına göre uygun tercihlerine atamaları yapılacaktır. Bu öğrenim durumunun dışında kalan ilkokul ve ilköğretim mezunları için kalan kadro sayısınca hizmetli kadrolarına atama yapmak üzere kura çekilecektir.
ALO 183/Soru: (2828 sayılı kanuna göre) Kanunda Yapılan Değişiklikten Önce Korunma ve Bakım Altına Alınan Kişilerin Bu Kanunda Aranılan Şartları Taşıması Gerekir Mi?
Cevap: Kanunda yapılan değişiklikten önce (19.02.2014 tarihinden önce) korunma ve bakım altına alınan kişilerden; değişiklik tarihinden sonra reşit olanların yukarıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Değişiklik tarihinden önce reşit olanların ise önceki Kanunda aranılan reşit oluncaya kadar korunma ve bakım altında bulunma ve belirtilen sosyal hizmet modellerinin birisinden yararlanma şartını taşıyor olması yeterlidir. Bu kişilerde en az 2 yıl süre ile korunma ve bakım altında kalmış olmak şartı aranmaz.
ALO 183/Soru: (2828 sayılı kanuna göre) Kanunun Tanıdığı İstihdam Hakkından Kaç Sefer Yararlanılabilinir?
Cevap: Söz konusu Kanunla tanınan istihdam hakkından bir sefer yararlanılabilir. Her ne suretle olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiş ve halen çalışmaya devam edenler istihdam hakkını kullanmış sayılır. Daha önce Kanundan doğan istihdam hakkından yararlanmış ancak 19.02.2014 tarihinden önce çalıştığı işten ayrılmış olanlar son kez söz konusu istihdam hakkından yararlanabilmek için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Kanun değişikliğinden önce istihdam edilmiş ancak 19.02.2014 tarihinden sonra çalıştığı işten ayrılanlar ise istihdam hakkını kullanmış sayılacağından yeniden bu Kanundan faydalanarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemeyecektir.
ALO 183/Soru: (2828 sayılı kanuna göre) Korunma ve Bakım Altında Yetişen Kişilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamına Yönelik Yasal Değişiklik Nedir?
Cevap: "Korunma ve bakım altında yetişen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayan 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde, 6518 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun değişikliği sonrasında hazırlanması gereken yönetmelik (Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik) 12.06.2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
ALO 183/Soru: (2828 sayılı kanuna göre) Yapılan Değişikliğe Göre Kimler Hak Sahibi Olabilir?
Cevap: Hakkında alınmış olan korunma/bakım tedbiri kararının reşit oluncaya kadar devam etmesi ve bu süre zarfında sosyal hizmet modellerinden yararlanması, Fasılalı olsa bile korunma ve bakım altında olduğu sürenin 2 yıldan az olmaması gerekmektedir.
ALO 183/Soru: 6552 sayılı torba yasa da Engelli vatandaşlarla ilgili hükümler bulunmakta mıdır ?
Cevap: 6552 sayılı torba yasa da 2022 sayılı kanuna göre aylık alanlarla ilgili şu şekilde bir hüküm bulunmaktadır ; 11.09.2014 tarihinden önce vatandaşlara çıkarılan ( 2022 aylığı yersiz ödemeleri ) yersiz ödemeler tahsil edilmeyecektir. Ancak 11.09.2014 tarihi sonrasında vatandaşlara çıkarılan yersiz ödemeler, Ödeme dönemlerinde vatandaşların hesaplarından kısmi olarak tahsil edilecektir.
ALO 183/Soru: Aile bireyleri evlat edinilecek çocuktan en az kaç yaş büyük olmalıdır?
Cevap: Evlat edinilecek çocuktan en az 18 yaş büyük olmaları gerekir.
ALO 183/Soru: Aile bireyleri evlat edinilecek çocuktan en fazla kaç yaş büyük olmalıdır?
Cevap: En fazla 40 yaş büyük olabilir.
ALO 183/Soru: Aile Danışma Merkezi Hizmetleri hangi kurumda verilmektedir ?
Cevap: Aile Danışma Merkezi Hizmetleri Shm'lerde ( Sosyal Hizmet Merkezi ) verilmektedir.
ALO 183/Soru: Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine nasıl müracaat edilmektedir ?
Cevap: Bakım ve rehabilitasyon merkezinden destek alabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüklerine müracaat edilmektedir.
ALO 183/Soru: Bakıma muhtaç derecede engelli tek başına yaşıyor ise ne yapılabilir?
Cevap: Bu durumda ilgili birimlere bildirebilir. Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan bakıma muhtaç özürlüleri bakım hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar il/ilçe müdürlüklerine bildirebilirler. Ayrıca Alo 183 hattına da ihbar yapılabilir.
ALO 183/Soru: Bakıma muhtaç engelli vatandaşın bakımını üstlenen bakıcıya ne kadar bakım ücreti verilmektedir ?
Cevap: Bakıcı kişiye bakım aylığı olarak aylık 769 TL ödeme yapılmaktadır.
ALO 183/Soru: E-Kpss başvuruları nasıl yapılmaktadır ?
Cevap: EKPSS’ ye ve kuraya başvuracak adaylar öncelikle, kendileri için belirtilen tarihlerde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alan Aday Başvuru Formunun bir çıktısını edinerek dolduracaklar ve aşağıdaki belgelerle birlikte kendi adres ilinde bulunan (varsa ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak ilgili görevliler ile görüşeceklerdir Bu görüşmede öncelikle adayın engelli sağlık kurulu raporundaki tanı esas alınarak, adayın ve görevlinin de görüşleri doğrultusunda adayın engel grubu ve buna bağlı olarak diğer engel durumu bilgileri tespit edilecektir. Adaylar ÖSYM Başvuru Merkezine gitmeden önce aday ve görevli tarafından imzalanmış Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmek zorundadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmeyen adayların ÖSYM Başvuru Merkezlerince başvuruları kesinlikle alınmayacaktır. Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır. Birden fazla engeli olan adaylar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlisi ve adayın ortak kararı ile sadece bir engel grubunda EKPSS ’ye başvurabilirler.
ALO 183/Soru: Elektrik enerjisi Ücret İndiriminden kimler ne oranda yararlanmaktadırlar?
Cevap: Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır. SGK tarafından kendilerine aylık bağlanan şehit dul/yetimleri ile malul gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine % 40 indirim uygulanmaktadır. Bu imkandan yararlanmak için; Elektrik sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca verilen Tanıtım Kartı , Abone numarası ve ikametgah belgesi ile birlikte her yıl Ocak ayı içinde bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvurmaları gerekir. Şehirlere göre değişen indirim miktarlarına göre bu haktan engelli vatandaşlarda faydalanabilmektedir.
ALO 183/Soru: Engelli kişiye baktığından dolayı bakıcı aylığı alan kişi SGK'lı olarak farklı bir işte çalışabilir mi ? Çalıştığı takdirde bakıcı aylığı alabilir mi?
Cevap: Bakıcı kişi SGK'lı olarak işe başladığı takdirde evde bakım aylığı ödemesinden faydalanamaz.Bakıcı kişi SGK'lı olarak çalışmaya başladığı andan itibaren bu durumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğne bildirerek aylığı iptal ettirmelidir.
ALO 183/Soru: Engellinin kalacak bir yerinin olmaması, bakacak kimsesinin bulunmaması, terk veya buluntu olması, hayati tehlikesinin bulunması halinde ne gibi işlemler yapılmaktadır?
Cevap: Engellinin kalacak bir yerinin olmaması, bakacak kimsesinin bulunmaması, terk veya buluntu olması, hayati tehlikesinin bulunması, bakım hizmeti veren kişilerin ilgili evrakların tamamlanması sürecinde Engelliye bakılamayacak kadar zor şartlar altında bulunması gibi acil durumlarda; Engelli, evraklarının tamamlanması beklenilmeksizin, mevcut belge ve bilgilerle işin aciliyeti belirtilerek il müdürlüğü oluru ile durumuna uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilir. İlgili il müdürlükleri tarafından diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan gecikmeler hariç en fazla altı ay içinde evrakları tamamlanan Engellinin yaş, cinsiyet ve engel durumuna uygun bir merkeze yerleştirilmesi için gerekli işlemler tamamlanır. Acil durumlarda Alo 183 hattına yapılan ihbarlarda kurum yetkililerine iletilmektedir.
ALO 183/Soru: Eşinden boşanmak isteyen kişiye destek sağlanmakta mıdır ?
Cevap: Aile içi sorunları nedeniyle boşanma sürecine geçmek üzere olan ailelerde aile bireylerinin birbirlerine zarar vermelerine engel olacak önlemleri de göz ardı etmeden gerçekleştirilecek mesleki arabuluculuk süreci aile bireylerinin talebi doğrultusunda sürdürülür. Kişiler bu destekten faydalanabilmek için ASPB İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
ALO 183/Soru: Evde Bakım Aylığı nedir kimler faydalanabilir ?
Cevap: Tam teşekküllü sağlık kurulundan %50 ve üzeri olan kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ve haneye giren gelirin kişi başına düşen miktarı net asgari ücretin üçte ikisini altında olan ve bu şartları taşıyan engelli bakıcısına verilen aylıktır.
ALO 183/Soru: Evde Bakım Aylığından faydalanmak isteyen kişi hangi kuruma müracaat etmelidir ?
Cevap: Evde Bakım aylığı başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İL/İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır.
ALO 183/Soru: Evde bakım hizmetinden kimler yararlanmaktadır?
Cevap: Evde Bakım aylığından tam teşekküllü sağlık kurulundan almış olduğu % 50 ve üzeri raporu bulunan ve raporunda ağır engelli ibaresi bulunan engelli kişi faydalanabilir. Bu kişinin engel durumu haricinde engelli kişinin hanesine giren gelirin kişi başına düşen miktarının net asgari ücretin üçte ikisini geçmemesi gerekmektedir.
ALO 183/Soru: Evlat edinme için nereye müracaat edilmelidir?
Cevap: İldeki, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmelidir.
ALO 183/Soru: Evlat Edinme nedir?
Cevap: Durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.
ALO 183/Soru: Evlat edinme ve koruyucu aile arsındaki fark nedir?
Cevap: Evlat edinme çocuğun velayet haklarının evlat edinene mahkeme kararı ile devredilmesidir.
ALO 183/Soru: Evlat edinmenin şartları nelerdir ?
Cevap: En az 18, En fazla 40 yaş aralığında ,En az 5 yıldan beri evli olan veya Otuz yaşını doldurmuş bulunan, Evli ya da bekar, Çocuklu ya da çocuksuz herkes.Eşler, birlikte evlat edinebilmektedir.
ALO 183/Soru: Evlatlık olarak alınan bir çocuk ( 6495 sayılı kanunname öncesinde ve sonrasında ) Şehit Yakınları ve Gazilere tanınan haklardan faydalanabilir mi ?
Cevap: 6495 sayılı kanunname öncesinde ve sonrasında alınan evlatlık çocuğun Şehit Yakınları Ve Gazilere Tanınan Haklardan faydalanıp faydalanamayacağını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından incelenmesi sonucunda gerekli karar alınacaktır.
ALO 183/Soru: Hak sahipleri hangi statüde istihdam edilecektir?
Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında, Sözleşmeli personel pozisyonlarında,Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilebilecektir.
ALO 183/Soru: Hayatını kaybeden 2330 Sayılı nakdi tazminat kanunundan faydalananların (güvenlik ve asayiş görevlileri) istihdam hakkı kaçtır ve kimler bu haktan faydalanabilir ?
Cevap: İki İstihdam hakkı bulunmaktadır. Varsa Eş ve Çocukları bir haktan; Anne Baba veya kardeş bir haktan faydalanabilmektedir.
ALO 183/Soru: Hayatını kaybeden 3713 sayılı terör ile mücadale kanunu kapsamında olan kişilerin kaç istihdam hakkı bulunmaktadır ?
Cevap: İki İstihdam hakkı bulunmaktadır. Varsa Eş ve Çocukları bir haktan; Anne Baba veya kardeş bir haktan faydalanabilmektedir.
ALO 183/Soru: Hayatını kaybeden 5233 sayılı Sivil Terör Mağdurlarının kaç istihdam hakkı bulunmaktadır ?
Cevap: 1 İstihdam hakkı bulunmaktadır. Eş,çocuk veya kardeşler bu haktan faydalanabilir.
ALO 183/Soru: Hayatını kaybeden 5434 Sayılı Kanun Kapsamında Harp ve Vazife Mamüllerinin ( Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetleri ) istihdam hakkı kaçtır ve kimler bu haktan faydalanabilir ?
Cevap: İki İstihdam hakkı bulunmaktadır. Varsa Eş ve Çocukları bir haktan; Anne Baba veya kardeş bir haktan faydalanabilmektedir.
ALO 183/Soru: Huzurevi'ne yerleşmek istiyorum başvuru koşulları nelerdir ?
Cevap: "60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,Ruh sağlığı yerinde olmak,Bulaşıcı hastalığı olmamak,Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak, Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak."
ALO 183/Soru: Huzurevlerinden yararlanmak için nereye müracaat etmem gerekiyor?
Cevap: Müracaatlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Ayrıca başvurular doğrudan kuruluşa ve Sosyal Hizmet Merkezine de yapılabilir.
ALO 183/Soru: İlk kabul birimi nedir ?
Cevap: ŞÖNİM’e başvuran kadınlar ve beraberindeki çocukların geçici kabulleri yapılarak ilk gözlemlerinin yapıldığı, tıbbi kontrol ve tedavilerinin sağlandığı, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelendiği, iki haftaya kadar kalabilecekleri birimini ifade eder
ALO 183/Soru: Kadın konukevi/sığınma evi nedir ?
Cevap: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşunu ifade etmektedir.
ALO 183/Soru: Kadın konukevinde çocuklarla birlikte kalınabilir mi ?
Cevap: "Onsekiz yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar, sosyal çalışmacı ile çocuk gelişimci tarafından uygun görüldüğü takdirde il müdürlüğü tarafından uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilerek yerleştirme işlemi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Onsekiz yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte konukevi hizmetinden yararlanabilirler. Oniki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir. Kiralanacak konutlara ilişkin kira, depozit ve diğer cari giderler konukevi bütçesinin ilgili kalemlerinden ödenir.
ALO 183/Soru: Kadın konukevinde ne kadar süre kalınmaktadır ?
Cevap: Kadınkonukevinde ilk olarak 6 ay süre ile kalınmaktadır. Eğer uygun görülürse bu süre uzatılabilir.
ALO 183/Soru: Kadın konukevinden kaç yaş aralığındaki kişler faydalanabilir ?
Cevap: Kadın konukevinden 18-60 yaş arasındaki kişiler faydalanabilir.
ALO 183/Soru: Kadın konukevine giriş çıkış saatleri nasıl olmaktadır ?
Cevap: Konukevine giriş çıkış saatleri, güvenliği sağlamak amacıyla ve bölgesel koşullar ile kadının durumu dikkate alınarak müdürün teklifi ve ŞÖNİM’in onayı ile belirlenir. Konukevi hizmetlerinden faydalanan kadın yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla en çok onbeş gün süre ile konukevinden ayrı bir yerde kalabilir. Bu süre, konukevi hizmetlerinden faydalanma süresinden mahsup edilir.
ALO 183/Soru: Kadın sığınma evinde kalmak istiyen kişi hangi kuruma müracaat etmelidir ?
Cevap: Kadın sığınma evinde kalmak isteyen kişi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğe müracaat edebilir. Ayrıca acil durumlarda Alo 183 hattından destek alabilir.
ALO 183/Soru: Kendi çocuğu olan kişi koruyucu aile olabilir mi ?
Cevap: Evet olabilir. Ancak evdeki çocuklarında fikirleri dikkate alınmaktadır.
ALO 183/Soru: Koruyucu aile nedir ?
Cevap: Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.
ALO 183/Soru: Koruyucu aile olabilmek için hangi kuruma müracaat edilmelidir ?
Cevap: İldeki, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmelidir.
ALO 183/Soru: Malül olan ve 2330 Sayılı nakdi tazminat kanunundan faydalananların (güvenlik ve asayiş görevlileri) istihdam hakkı kaçtır ve kimler bu haktan faydalanabilir ?
Cevap: Bir İstihdam hakkı bulunmaktadır, Kendisi,eşi,çocuğu veya kardeşleri bu kapsamdan faydalanabilir.
ALO 183/Soru: Malül olan,3713 sayılı terör ile mücadale kanunu kapsamında olan kişilerin kaç istihdam hakkı bulunmaktadır ?
Cevap: Bir İstihdam hakkı bulunmaktadır, Kendisi,eşi,çocuğu veya kardeşleri bu kapsamdan faydalanabilir.
ALO 183/Soru: Malül olan,5233 sayılı Sivil Terör Mağdurlarının kaç istihdam hakkı bulunmaktadır ?
Cevap: Bir İstihdam hakkı bulunmaktadır, Kendisi,eşi,çocuğu veya kardeşleri bu kapsamdan faydalanabilir.
ALO 183/Soru: Malül olan,5434 Sayılı Kanun Kapsamında Harp ve Vazife Mamüllerinin ( Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetleri ) istihdam hakkı kaçtır ve kimler bu haktan faydalanabilir ?
Cevap: Bir İstihdam hakkı bulunmaktadır, Kendisi,eşi,çocuğu veya kardeşleri bu kapsamdan faydalanabilir.
ALO 183/Soru: Malül olan,5434 Sayılı Kanun Kapsamında Vazife Mamüllerinin (Diğer kamu Görevlileri öğretmen,doktor,infaz koruma memuru gibi) istihdam hakkı kaçtır ve kimler bu haktan faydalanabilir ?
Cevap: Bir İstihdam hakkı bulunmaktadır, Kendisi,eşi,çocuğu veya kardeşleri bu kapsamdan faydalanabilir.
ALO 183/Soru: Rehabilitasyon merkezi yatılı bakım için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğüne yapılan başvuru sonuçları nasıl öğrenilir ?
Cevap: Engelli bireylerin yatılı kurum bakımı taleplerine ilişkin incelenmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinin sorumluluğunda olup il veya ilçe müdürlüğüne bildirimi yapılan Engelli birey ve ailesi hakkında, sosyal inceleme raporu düzenlenir.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl veya ilçe müdürlüğü sosyal inceleme raporu ve ilgili mevzuat dâhilinde gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak Engelli birey hakkında gerekli işlemleri tamamlamaktadır.
ALO 183/Soru: Rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalan engellilere harçlık verilmekte midir?
Cevap: Merkezde yatılı olarak kalan Engellilere kuruluş müdürünün önerisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürünün onayı ile hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık harçlıklar verilir.
ALO 183/Soru: Rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalan hangi engellilere ne kadar harçlık verilmektedir?
Cevap: Gösterge rakamlarının her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarlar engelli bireylere verilen harçlıklardır. 6-12 yaş arası Engellilere 600. 13-18 yaş arası Engellilere 900. 18 yaş üzeri Engellilere 1200 gösterge rakamları ve memur kat sayısı çarpımına göre değişiklik göstermektedir.
ALO 183/Soru: Shm ( Sosyal Hizmet Merkezi ) Nedir ?
Cevap: Sosyal Hizmet Merkezleri mevcut yapıdaki farklı sosyal hizmet kuruluşları olan Toplum merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Yaşlı Danışma Merkezleri ve Aile Danışma Merkezleri olarak yürütülmekte olan gündüzlü hizmetler tek çatı altında toplanarak bu kurumların verdiği hizmetlerin verildiği kurumdur.
ALO 183/Soru: Shm'ler de Şiddet görmüş kadınlara aci durumlarda destek verilmekte midir ?
Cevap: İlk Kabul Biriminin ve Şönim'in olmadığı yerlerde bu kurumların sağladığı destekler Shm'lerde verilmektedir.
ALO 183/Soru: Shm'lerde ( Sosyal Hizmet Merkezi ) hangi hizmetler verilmektedir ?
Cevap: Birey, aile ve toplumun ihtiyaçları esas alınır,Sorunların yerinde tespiti ve çözümü esastır, Merkezde, birey ve ailenin kendi başına sorun çözme kapasitesi ve sosyal refahını artırmaya yönelik önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilir.
ALO 183/Soru: Shm'lerde Şehit Yakını, Gazi, Çocuklar,aileler,engelliler ve kadınlara destek sağlanmakta mıdır ?
Cevap: Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktadır.Ayrıca Kadın,Çocuk,Aile ve Engellilere gerekli destekler sağlanmaktadır.
ALO 183/Soru: Sığınmaevinde/konukevinde ne tür hizmetler verilmektedir?
Cevap: Geçici süre için güvenli bir şekilde barınma ihtiyacı karşılanır,Psikolojik ve sosyal destek sağlanır,Barolar ile işbirliği yapılarak hukusal danışmanlık hizmeti verilir, İş ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılır,Bazı durumlarda, küçük el harçlığı verilir, Sığınmaevi/konukevinden ayrıldıktan sonra kendi evini tutmak isteyenlere, bu konuda destek olunur.
ALO 183/Soru: Şehit Yakınları ve Gazilerin Atamalar nasıl yapılacaktır?
Cevap: 31.12.2015 tarihine kadar yapılacak geçici uygulamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atamaları, Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılacaktır.
ALO 183/Soru: Şehit Yakınları ve Gazilerin iş istihdamları ile ilgili olarak hak sahipliği kazanan kişiler hangi ünvanlı kadrolara atanacaktır ?
Cevap: İlköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olan hak sahipleri hizmetli unvanlı kadrolara; Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olan hak sahipleri ise memur unvanlı kadrolara atanacaktır.Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarında ise Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınacaktır.
ALO 183/Soru: Şiddet önleme ve izleme merkezi (ŞÖNİM) nedir ?
Cevap: Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerini ifade etmektedir.
ALO 183/Soru: Toplu konut idaresince (TOKİ) faizsiz konut kredisi kimlere verilmektedir?
Cevap: 3713 Terörle Mücadele Kanununa tabi olanlar, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Kanununa tabi olanlar, Harp Malulü Vazife Malulü olanlara verilmektedir.