Sosyo-Ekonomik Destek

Soru 1: Sosyo - ekonomik destek nedir?
Cevap : Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ASPB il müdürlüklerince yapılan ayni ve nakdi destekleri kapsamaktadır.

Soru 2: Bu yardımın amacı ve içerği nedir?
Cevap : Maddi olarak hiçbir gelir elde edemeyen kişilere ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat sağlamaktır.

Soru 3: Kaç çeşit sosyo-ekonomik yardım vardır?
Cevap : Geçici ve süreli olmak üzere 2 çeşitir.Geçici yardım senede en fazla 2 defa yapılır.Süreli yardım ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

Soru 4: Kimler sosyo-ekonomik destek alabilir?
Cevap : 
• Korunma kararlı kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar
• Hakkında korunma kararı alınma talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar
• Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar
• Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim öğrencileri
• Felaket,kaza ve hastalık sebebiyle kendisi veya ailesini geçimin sağlayamayacak durumda olanlar
• Sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup; korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olan, sosyal çevrelerinden uzaklaşmadan evlerinde yaşamlarını sürdürmek isteyen ve 2022 sayılı Kanundan yararlanamayan 60 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını doldurmamış yaşlılar
• Tabii afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

Soru 5: Başvuru nereye yapılır? Hangi belgeler istenmektedir?
Cevap : 
• T.C. Kimlik Numarası beyanı,
• Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
İl ve İlçe müdürlüklerine başvuru yapılır.Muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Soru 6: Ödeme miktarları nasıldır?
Cevap : Ödemeler sosyal ekonomik destek yönetmeliği gereği belirlenen sosyal yardım miktarının Genel Müdürlükçe belirlenen yüzdelik oranlarına göre yapılmaktadır.
• Okul Öncesi Çocuk %50 Aylık
• İlköğretime Devam Eden Çocuk %75 Aylık
• Orta Öğretime Devam Eden Çocuk %80 Aylık
• Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk %90 Aylık
• Yetişkinler için %40 Aylık

Soru 7: Bu yardımlardan aynı hanede kaç kişiye verilmektedir?
Cevap : Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında çocukları korunma altına alınmaksızın yararlandırılanlara aynı haneden en fazla 2 çocuk için yardım yapılmaktadır. Hakkında korunma yada tedbir kararı alınmış,sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan ve kurum bakımından ailesine döndürülen çocuklar için bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Soru 8: Sürekli nakdi yardımlar nasıl kesilir?
Cevap : Sürekli nakdi yardım alan kişilerin periyodik olarak takipleri yapılır.Yardım yapılmasını gerektiren nedenin ortadan kalkması ve ya hayatını kendi geçimiyle sürdürebileceği kanaatinin oluşması halinde sürekli nakdi yardımlar durdurulur.