Sosyal Konut Projesi

Soru : Sosyal Konut Projesi nedir?
Cevap : Yoksul kişilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik konut yapımını(1+1 veya 2+1) içeren ve geri ödemeli olarak uygulanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülen projedir.

Soru : Sosyal Konut Projesinden nasıl faydalanabilinir?
Cevap : Sosyal Konut Projesinin planlandığı yerleşim yerlerinde konutların inşası belli bir aşamaya geldiğinde başvurunun yapılacağı yer SYDV tarafından ilana çıkılır ve bu ilanda başvuru şartları ve başvurunun yapılacağı tarih aralığı bildirilir.

Soru : Projeden yararlanmak için nereye başvurulur?
Cevap : Sosyal Konutların yapıldığı yer büyükşehir mücavir alan sınırları içerisinde ise İl SYDV'ye, eğer bu sınırlar içerisinde değilse konutların yapıldığı yer SYDV'ye başvurulur.

Soru : Sosyal Konut Projesinde nasıl hak sahibi olunur?
Cevap : Başvuruların alınmasını takiben ilgili SYDV tarafından başvuru şartlarını taşıylanlar arasından 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç olduklarına karar verilen kişiler arasından noter huzurunda kura çekilerek asil ve yedek hak sahipleri belirlenir.

Soru : Sosyal Konut Projesinde geri ödemeli olmadan yararlanabilir miyim?
Cevap : Sosyal Konut Projesinden yararlanabilmek için geri ödeme yapmak gerekir.