Sosyal Hizmet Merkezi

Soru : Sosyal Hizmet Merkezleri nedir?
Sosyal Hizmet Merkezleri, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sunulmasına yönelik kurulan merkezlerdir. SHM'ler sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarındaki ihtiyaçları karşılayabilecektir.

Soru : Sosyal Hizmet Merkezleri hangi alanlarda hizmet verecektir?
"Sosyal Hizmet Merkezlerinde Uygulama, Eğitim ve danışmanlık, Şehit yakını ve gaziler ve diğer kurumların müdahalesini gerektiren alanlara yönlendirme gibi 4 genel hizmet alanı bulunmaktadır.

Sosyal Hizmet Merkezleri, çocuk, kadın, engelli, yaşlı hizmetleri ile şiddet mağdurları, madde bağımlılığı, sosyal yardımlar gibi bir çok alanda hizmet verecektir. Sosyal Hizmet Merkezlerinde Doğu ve Güneydoğu illerinde kürtçe ve arapça gibi dillere hakim uzmanlarda görev yapacaktır."

Soru : Sosyal Hizmet Merkezleri hangi kurumlarla birleştirilmiştir?
Sosyal Hizmet Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Yaşlı Danışma Merkezlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle kurulan/kurulacak olan sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Soru :Sosyal Hizmet Merkezlerinin çalışma esası nasıldır?
SHM'lerin 7/24 esasına göre çalışması planlanmaktadır. Bu birimde nöbetçi meslek elemanları bulunacaktır.

Soru :Sosyal Hizmet Merkezlerinin şönimlerle bağlantısı nedir?
Şönim'in bulunmadığı illerde bu birimin görevini SHM'ler yapacaktır. Bu birimde çalışan tüm meslek elemanları SHM'lerde çalışmaya devam edecektir. PDR, öğretmenler, psikologlar, sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları bu birimde görev alacaklardır. Şönim'in olmadığı illerde SHM'ler kolluk kuvvetleri ile irtibata geçerek vatandaşa yardımcı olacaktır. SHM'ler hizmet kapsamı içinde olmayan başka kurumların müdahalesini gerektiren bir ihbar alırlarsa ilgili birimlerle irtibata geçeceklerdir.

Soru :Sosyal Hizmet Merkezlerinin Vakıflardan farkı nedir?
Sosyal Hizmet Merkezlerinin Vakıflardan farkı; Vatandaşın giderek başvuru yapması beklenmeyecek, bütün ailelerin hane bilgilerinin alınması ve incelenmesi ile ihtiyacı olan ailelere ihtiyaç konularına göre destek olunmaya çalışılacaktır. Ailenin kaydı sistemde bulunacak, aile başvuru için geldiğinde SHM'ler aile hakkında ön bilgiye sahip olacaktır.