Şehit Yakınları ve Gaziler

SORU 1: Şehit yakınları mevcut mevzuat gereği ne gibi haklardan yararlandırılmaktadır?
CEVAP: Şehit yakınlarına yönelik olarak mevzuatta yer alan haklar ve sağlanan yardımlar aşağıda belirtilmiştir.
Ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi (Erbaş/Er hariç):3713, 2330 kanunları kapsamında,
Nakdi tazminat ödenmesi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) aylık bağlanması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
SGK tarafından emekli ikramiye ödenmesi (erbaş/er hariç):3713, 2330 kanunları kapsamında,
SGK tarafından emsal aylık bağlanması: 3713 kanun kapsamında,
SGK tarafından kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine tabi tutulma: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,
SGK tarafından 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi (erbaş/er hariç): 3713 kanun kapsamında,
SGK tarafından ek ödeme yapılması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması:3713, 2330 kanunları kapsamında,
Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Kardeş/çocuklarının askerlik hizmetlerinden muaf tutulması (erbaş/er, yedek subay için): 3713(tüm kardeş ve çocuklar için), 2330 kanunları kapsamında,
Kira bedelinin devlet tarafından ödenmesi(erbaş/er hariç): 3713(iç güvenlik), 2330 kanunları kapsamında,
Faizsiz konut kredisi verilmesi ve taksitle ev alınması:3713,2330kanunları kapsamında,
Şehit çocuklarının parasız yatılı öğrenciliğe alınması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Şehit çocuklarının orta dereceli özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Şehit çocuklarının yükseköğrenim kredi yurtlar kurumuna (YURTKUR) bağlı yurtlardan, yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlanması: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,
Şehit çocuklarına YURTKUR tarafından karşılıksız burs verilmesi: 3713 kanunları kapsamında,
Şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Şehit yakınlarından birine(eş, çocuk, kardeş) istihdam(iş) hakkı verilmesi: 3713 ve 2330 (iç güvenlik) kanunları kapsamında,
Şehitlerden intikal eden silahlar ile malullere ait silahlardan, silah bulundurma ve taşıma yetki belgelerinin vergi ve harç muafiyeti: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Mesken Vergisi muafiyeti:3713, 2330 kanunları kapsamında,
Gelir Vergisi indirimi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Gümrük Vergisi muafiyeti: 2330 kanun kapsamında,
Elektrik enerjisi ücret indirimi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Su ücret indirimi:3713, 2330 kanunları kapsamında,
Hususi Damgalı Pasaport verilmesi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Devlet memuru olarak görev yapan şehit yakınlarının atanması ile şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri: 3713 kanun kapsamında,
Şehit çocuklarının ilköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt yaptırmaları: 3713, 2330 kanunları kapsamında,
Şehit yakınlarının “ 18 Mart Şehitler Günü”nde İdari İzinli sayılmaları: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce sayısal oyunlar bayiliği ruhsatı verilmesi: 3713 kanun kapsamında,
İlk destek yardımı ödenmesi: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,
Devlet Övünç Madalyası verilmesi: 3713 ve 2330 (iç güvenlik) kanunları kapsamında,
Şehit çocuklarının askeri okullara öncelikle alınması: 3713 kanun kapsamında,
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,

SORU 2: Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili işlemler için hangi kuruma başvurulmalı?
CEVAP: Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili işlemler için istenen belgelerle birlikte kendi kurumuna ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurulmaktadır.

SORU 3: Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili Sosyal güvenlik kurumu emeklilik hizmetleri genel müdürlüğü adres bilgisini öğrenebilir miyim?
CEVAP: Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA

SORU 4: Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili olarak istenen belgeleri hangi kurumdan öğrenebilirim?
CEVAP: Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya ALO 170 nolu hattı arayarak gerekli belgelerle ilgili bilgi alabilirsiniz.

SORU 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından her yıl bir defaya mahsus yapılan yardımlar nelerdir?
CEVAP: Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödemesi, Sosyal Güvenlik kurumu öğrenim yardımı.

SORU 6: Şehadet belgesi kime nasıl verilir?
CEVAP: Şehit personelin bekar ise anne veya babasına (anne ve baba boşanmış ise her ikisine), evli ise ayrıca eşine şehadet belgesi verilir. Başvurular ve detaylı bilgi için Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı (0312) 705 52 00 nolu hattı arayarak bilgi alabilirsiniz.

SORU 7: Şehit yakınları ve gazilerin istihdama ilişkin işlemleri hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
CEVAP: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.

SORU 8: Şehit yakınları ve gazilerin iş istihdam ile ilgili başvurular nasıl yapılmaktadır?
CEVAP: • Başvurular; istihdam hakkından yararlanmak isteyenlerin 1 adet biyometrik fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte ikamet ettikleri ilde ki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılacaktır.
• İllerde vali veya görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında; aile ve sosyal politikalar il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ile aile ve sosyal politikalar il müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan hak sahibi tespit komisyonu kurulur. Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünde yer alan hak sahibi tespit komisyonu, başvuruya esas konunun Kanun kapsamında olup olmadığını durum belgesi ile tespit eder. Durum belgesi ile Kanun kapsamına girdiği tespit edilen başvuru dosyalarındaki başvuru sahiplerinin istihdam hakkı sahibi olup olmadığı aynı Komisyon marifeti ile istihdam hak sahipliği belgesi ile tespit edilir.
• İkinci istihdam hakkını kullanmak üzere yapılan başvurularda, yeniden durum belgesi düzenlenmeksizin doğrudan istihdam hak sahipliği belgesi düzenlenir.
• Belgelerin düzenlenmesi için gerekli her türlü bilgi ve evrak, hak sahibi tespit komisyonunca başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilir
• Başvuruya esas konunun Kanun kapsamına girmediğinin veya girse bile başvuru sahibinin istihdam hakkı sahibi olmadığının tespiti halinde, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü tarafından ilgililere gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgi verilir.

SORU 9: Şehit yakınları ve gazilerin iş istihdamı başvuru takiplerini ve sonuçlarını nereden öğrenebilirim?
CEVAP: Başvurularla ilgili olarak sonuçları vatandaşlarımız başvuruda bulundukları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden bilgi alabilir.

SORU 10: Sivil vatandaşlardan kimler istihdam hakkına sahiptir?
CEVAP: 5233 Sayılı Sivil Terör Mağdurları Kanunu Gereğince, Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan sivillerin bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıkları ilgili valinin teklifi üzerine Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanmışsa ve ilgili mevzuata göre malullük aylığı bağlanması koşullarını taşıyor ise, bunlardan hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisinin, eş veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin; malül olanlardan çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından işe yerleştirilmeleri sağlanmaktadır.

SORU 11: Kamuda istihdam hakkından kimler faydalanır?
CEVAP:
o 3713 Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olanlar,
o 2330 Nakdi Tazminat Kanunu kapsamında olanlar,
o 5434 Sayılı Harp ve Vazife Malulü (TSK ve Güvenlik Mensubu) kapsamında olanlar,
o 5434 Sayılı Harp ve Vazife Malulü (Doktor, Memur, Öğretmen) kapsamında olanlar,
o 533 Sayılı Sivil Terör Mağdurları kapsamında olanla,
o MKE kurumuna ait fabrika, işletme, müessese ve bağlı ortaklarında görevli olanlar,

SORU 12: Maluliyet (sakatlık) derecelerinin belirlenmesine ilişkin talepler için hangi kuruma müracaat edilir?
CEVAP: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına müracaat edilmektedir.

SORU 13: Şehit yakınlarının atama işlemlerinde öncelik nedir?
CEVAP: Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne baba ve kardeşlerinin çalıştıkları kurum ve kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere aynı kurumda yer değiştirme suretiyle atamaları kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın yapılmaktadır.

SORU 14: Ücretsiz seyahat hakkından kimler yaralanmaktadır?
CEVAP:
o 3713 Terörle Mücadele Kanunu
o 2330 Nakdi Tazminat Kanunu
o Harp Malulü
o Vazife Malulü
o Şeref Aylığı Alanlar
o Muharip Gazi (Kore Gazisi Ve Kıbrıs Gazisi)
o 3292 Sayılı Vatani Hizmet Kanunu kapsamında olanlardan,

Kendileri, eşleri, anne ve babaları ile 25 yaşını doldurmamış çocukları, şehir içi toplu taşıma araçlarından, şehir içi ve şehirlerarası Demiryolu ile Deniz otobüslerinden ücretsiz yararlanabilmektedir.
5774 Sayılı Başarılı Sporculara Ve Devlet Sporcusu Ünvanı Verilenler Kanununa tabi olanlardan sadece kendisi faydalanabilmektedir.

SORU 15: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından her yıl bir defaya mahsus yapılan yardımlar nelerdir?
CEVAP: Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödemesi, Sosyal güvenlik kurumu öğrenim yardımı.

SORU 16: Şeref aylığı alanlardan sağlık hizmetlerinden katılım payı ve ilave ücret alınmakta mıdır?
CEVAP: 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlarla bunların eşlerinin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Ayrıca şeref aylığı alan kişilerden otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmamaktadır.

SORU 17: Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı yurtlardan ve yükseköğrenim kredilerinden yararlanma ile ilgili talep ve şikâyetler için hangi kuruma müracaat edilir?
CEVAP: Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaat edilmektedir.

SORU 18: Gazilerin şans oyunları ile ilgili oyun bayiliği açma talepleri için hangi kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir?
CEVAP: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

SORU 19: Şehit yakınlarının naklen tayin talepleri nasıl yapılmaktadır?
CEVAP: 657 Sayılı Devlet Memurlarının Kanunu ile ilgili usul ve esaslar doğrultusunda naklen tayini değerlendirileceğinden şehit yakını ve gazilerimizin çalıştığı kuruma müracaatları gerekmektedir.

SORU 20 : İŞKUR’a iş için kimler müracaat edebilir?
CEVAP: Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır.
o Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.
o Öncelik hakkına sahip olanlarda KPSS’ye girme zorunluluğu aranmaz. Detaylı bilgi için; İŞKUR 444 75 87

SORU 21: İŞKUR’a iş için nasıl ve hangi belgeler ile müracaat edebiliriz?
CEVAP: Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirmek suretiyle Kurum il veya şube müdürlüğüne müracaatlarını yapabilmektedirler.
Kurum il veya şube müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun olmadığına karar verilen talepler, noksanlıkları giderilmek veya düzeltilmek üzere iade edilir.
Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Detaylı bilgi için; İŞKUR 444 75 87

SORU 22: Şehitlik maaşı verilen ailelere hangi mevzuatla ne gibi kolaylık veya avantajlar sağlanmış durumdadır?
CEVAP: Şehitlik maaşı verilen aileler; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarından yararlanmaktadırlar. Bu Kanunlar kapsamında; ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunca dul ve yetim aylığı bağlanması, faizsiz konut kredisi verilmesi, şehit çocuklarından yüksek öğretimde katkı payı alınmaması, iş hakkı sağlanması, elektrik ve su ücreti indirimi, özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanması, SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması, ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması sağlanan kolaylık ve avantajlar sağlanmıştır.

SORU 23: 5595 sayılı Kanunla sosyal güvencesi olan ve olmayan şeklinde bir ayrımla verilen "Şeref Aylığı" ödemesindeki farkın nedeni nedir?
CEVAP: İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerimize (Muharip Gaziler) 06.03.2007 tarihine kadar (gösterge X memur katsayısı üzerinden) eşit şekilde ödenen maaşlar, bu tarihte yapılan düzenleme ile sosyal güvencesi olmayanlara ödenmekte olan tutar, asgari ücretin net tutarına yükseltilmiştir. Konu gaziler arasında bir ayrımcılık değil, sosyal güvencesi olmayan gazilerimizin daha iyi şartlarda hayatlarını idame ettirmeleri amaçlanarak yapılan bir düzenlemedir.

SORU 24: Şeref Aylığı kimlere ne oranda bağlanmaktadır?
CEVAP :
1.) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.
2.) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar için, bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

SORU 25: Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması hakkından kimler ne şekilde yararlanmaktadırlar?
CEVAP: 2011/2174 ve 2011/2341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları gereğince; 5510 sayılı Kanun’un harp malullüğü hükümleri ile 2330, 2453, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini yürütürken hayatını kaybedenlerin çocuklarından, 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olanlar ve 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ve çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti (ikinci öğretim) alınmamaktadır.
Şehit ve gazi çocukları ile gazilerin; bu haktan yararlanmak için durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Öğrencinin anne/babasının şehit/gazi olduğunu gösterir belge, personelin mensubu olduğu Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığınca verilmektedir.

SORU 26: İlköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt işlemleri ne şekilde yapılmaktadır?
CEVAP : Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün 2007/45 sayılı Genelgesi uyarınca ülke genelinde ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının talepleri halinde istedikleri okullara kayıtları yapılır.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 2007/62 sayılı Genelgesi uyarınca, Büyükşehir statüsünde olan 16 ilde, ortaöğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının, durumlarını belgelemeleri halinde, istedikleri genel liselere kayıtları yapılır. Detaylı Bilgi İçin; 147

SORU 27: Muharip Gazi Çocukları Askeri Okullara Öncelikle Alınması hakkından nasıl yararlanabilirler?
CEVAP : TSK bünyesinde görev yapmakta iken muharip gazi olanların çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır.
Bu haktan yararlanmak isteyenler; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde hareket ederek, ilgili Askeri Okul K.lıklarına başvuruda bulunur.

SORU 28 : Müsabaka Yerlerine Girme ile ilgili hakkın kullanımı ne şekilde olmaktadır?
CEVAP : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan talimatlar uyarınca;
1. Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor karşılaşmalarında SGK tarafından kendilerine ""Gazi Tanıtım Kartı"" verilmiş gaziler için özel yer tahsis edilir.
2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli kullanım hakkı tesis edilen stadyumlara, gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir.
3. Gazilerin söz konusu spor karşılaşmalarına SGK Tanıtım Kartı göstermek suretiyle girmeleri sağlanır.

SORU 29 : Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi, kime yapılmaktadır?
CEVAP: Birlik K.lığınca; 926 sayılı TSK Personel Kanununun 177'nci maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16'ncı maddesi gereğince, şehit personelin (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) varislerine "Ölüm Yardım Ödeneği" ödenir. Ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine beyan ettikleri ikamet merkezlerine kadar geçici görev yolluğu (harcırah) ödenir.

SORU 30: Nakdi Tazminat kimlere ve nasıl yapılmaktadır?
CEVAP: 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında belirtilen hallerde şehit olanların eş, çocuk, anne ve babalarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı tutarında, anılan Kanunlar kapsamında belirtilen hallerde yaralananlara iş ve güçten geri kalınan süreye göre, malul olanlara ise maluliyet derecelerine göre değişen miktarlarda ilgili Bakanlık (Kuv.K.lıkları için Milli Savunma Bakanlığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı için İçişleri Bakanlığı) tarafından nakdi tazminat ödenmektedir.

SORU 31 : Vazife Malulü Aylığı kimlere bağlanmaktadır?
CEVAP : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatlarını kaybetmeleri halinde; hizmet süresi 30 yıla (10.800 güne) kadar olanlara 30 yıl (10.800 gün) hizmet yapmış gibi, hizmet süresi (30) yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır. Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle malul olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden, erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır.
SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

SORU 32 : Emsal Aylığı kimlere bağlanmaktadır?
CEVAP : 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde SGK tarafından ödenir.
SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

SORU 33 : Harp Malulü Aylığı kimlere bağlanmaktadır?
CEVAP : Harp malullerinden; uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; subaylarla astsubaylara da yarbay rütbesine kadar (Yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kademenin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.
Harp malulü olan erbaş/erler ile TSK'ce görevlendirilen sivil görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağlanması icap eden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Kanuna göre devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

SORU 34: Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesi kimlere ne şekilde uygulanmaktadır?
CEVAP : 5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesi kapsamında; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul/yetimlerine ya da kendilerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananların ya da kendilerinin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.
Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general/amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselebilecekleri azami derece ve kademe, 926 sayılı Kanunda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 3269 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.
Sivil iştirakçiler ile erbaş/erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.
5434 sayılı Kanunun Ek 77’nci maddesi kapsamında; her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.
SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

SORU 35: Şehit Çocuklarına Ödenen Aylıklar ve Evlenme Yardımı nasıl yapılmaktadır?
CEVAP: 5434 sayılı Kanunun 74 ve 75'inci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 34'üncü maddesine göre; şehit personelin vefat tarihinde, evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır. Evlenme nedeni ile aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir. Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.
Şehit personelin vefat tarihinde 18 yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına (SGK Sağlık Kurulunca belirlenen oranda malul olduğu anlaşılanlarda yaş kaydı aranmaksızın) aylık bağlanır. Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlayan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yükseköğrenimden sayılır.
5510 sayılı Kanunun hükümleri gereğince; evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından peşin ödenir.
SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

SORU 36: Şehit Anne ve Babalarına Ödenen Aylıklar nasıl ve kimlere bağlanmaktadır?
CEVAP : Harp malullüğü gerektiren sebepler ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında belirtilen görevler nedeniyle hayatını kaybedenler ile vazife malullüğü hükümleri kapsamında hayatını kaybeden erbaş ve erlerin anne/babalarına şart aranmaksızın aylık bağlanır. Bunların dışındaki hallerde şehit olan personelin anne/babalarına aylık bağlanabilmesi ise; anne ve babanın, malul, yaş, muhtaçlık gibi durumlarının ilgili kanunlara uygunluğu halinde mümkün olabilmektedir.

SORU 37 : Emekli İkramiyesi kimlere ne oranda verilmektedir?
CEVAP : SGK iştirakçisi personelin şehit ya da malul olması halinde, hak sahiplerine/kendilerine almakta olduğu aylığın hizmet yılı ile çarpımı kadar emekli ikramiyesi ödenir.
3713 ve 2629 sayılı Kanunlarda belirtilen hallerde şehit/malul olan personelin hak sahiplerine/kendilerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.
Erbaş ve erler; SGK iştirakçisi olmadıklarından varislerine ya da kendilerine emekli ikramiyesi ödenmez.

SORU 38 : Ek Ödeme kimlere ne şekilde yapılmaktadır?
CEVAP :5510 ve 5434 sayılı Kanunlar gereğince; harp/vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatını kaybeden ya da harp/vazife malulü olan personelin;
1. Dul/yetimlerine ya da kendilerine SGK tarafından aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılır. İlk ödeme maaşa bağlanma tarihi ile o yılın Aralık ayı sonuna kadar geçen süre için yapılır. Ay farkları yıllık miktarın on ikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. (5434 sayılı Kanun, Ek Madde:79) Malulün ölümü halinde, en son yılda aldığı pay tutarının 5 katı bir defaya mahsus olarak dul/yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir ve kesilir.
2. Ayrıca çocuklarına, ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her yıl eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, başvurularını izleyen ay içinde SGK tarafından toptan ödenir.

SORU 39 : Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmaması ile ilgili işlemler kimlere uygulanmaktadır?
CEVAP :5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca harp malullüğü aylığı ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmetleri katılım payı alınmamaktadır.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle vazife malullüğü aylığı alan malul personel (erbaş/er dahil) ile bakıma muhtaç vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanır. Bu kapsamda bedelleri karşılanacak ürünlerin yenilenmesine dair usul ve esaslar SGK tarafından belirlenmektedir.

SORU 40 : Sivil şehitlikten doğan haklarla ilgili kastedilen “haklar” nelerdir?
CEVAP : Mevcut hukuk sistemimizde sivil şehitlik tanımı bulunmamakla beraber söz konusu haklar 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında: Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar kadar tazminat ödenmektedir. Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yükseköğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir. Terör eylemlerinden dolayı yaralananların tedavileri Devlet tarafından yapılır. Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan öncelikli yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır. Ayrıca yeni hazırlanan “Şehit Yakınları, Gazilere ve Terör Mağdurlarına Tanınan Hakların Düzenlenmesi İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” ile terör mağduru sivil vatandaşların dul ve yetimlerine 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca 16 yaşından büyükler için tespit edilmiş olan asgari ücretin net tutarı kadar maaş bağlanması sağlanmaktadır.

SORU 41 : Aylıkların Kesilmemesi hakkından kimler yararlanmaktadırlar?
CEVAP : Terörle mücadele kapsamında malul olan personelin devlet memuru olarak yeniden çalışmaya başlaması halinde, (halen 5434 sayılı Kanuna göre göreve devam edenler dahil) daha önce bağlanmış olan malullük aylıkları kesilmeden ödenmeye devam edilir.

SORU 42 : Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olma hakkı nedir? nasıl uygulanmaktadır?
CEVAP : Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malulü aylığı bağlanan malul gaziler; yeniden çalıştıkları takdirde, istekleri halinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istediklerini çalıştıkları kurum/kuruluş aracılığıyla SGK' ye bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren uzun vadeli sigorta kollarına tabi olurlar.

SORU 43 : Genel Sağlık Sigortası Primi kimlerden alınmaz?
CEVAP : Terörle mücadele kapsamında aylık bağlanan malul gazilerin bir işte çalışmaları durumunda, bunlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

SORU 44 : Devlet Övünç Madalyası kimlere verilmektedir?
CEVAP : 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda belirtilen görevler (emniyet, asayiş, terörle mücadele ve benzeri) sonucu şehit/malul olarak gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil eden personele (hayatını kaybedenler için kanuni varislerinden ilgili Kanunda belirtilen hak sahiplerine) Birlik K.lığının teklifiyle Devlet Övünç Madalyası verilir.

SORU 45 : Askerlik Hizmetinden kimler Muaftır?
CEVAP : 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirmekte iken hayatını kaybedenler ile maluliyet aylığı almasını gerektirecek şekilde malul olanların anne/babasının müşterek olarak talep ettiği veya anne/babasından biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir. Anne/babanın müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise ya da silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
Ayrıca yine 1111 sayılı Kanun hükümlerine göre; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne/babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir.
Bu haktan 1076 sayılı Kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 sayılı Kanuna tabi erbaş/erlerin çocukları ve kardeşleri yararlanır. Bu haktan yararlanmak için hak sahiplerinin kayıtlı bulundukları Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

SORU 46 : Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Bedelinin Devlet Tarafından Ödenmesi , ne şekilde uygulanmaktadır?
CEVAP : 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği yurt içinde ve yurt dışında kamu konutlarından yararlanmakta iken şehit olanların (erbaş/er hariç) aylığa hak sahibi dul/yetimleri ile malul olarak görevden ayrılan personel (erbaş/er hariç), özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, olay tarihinden itibaren bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam eder.
Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devlet tarafından karşılanır. Yurt dışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurt dışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.
Bütün hak sahipleri adına bir konut için yapılacak aylık kira yardımının üst limiti ile ödeme usul ve esasları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenmektedir.

SORU 47 : Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi ve Taksitle Ev Alınması ile ilgili işlemler nasıl yapılmaktadır?
CEVAP : Harp maluliyetini gerektiren sebeplerden dolayı hayatını kaybedenler ile; 2330, 2453, 2566, 2629 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin öncelik sıralamasına göre; aylık bağlanan eşi, eşi hayatını kaybetmiş veya evlenmiş ise aylık bağlanan çocukları, bunlar bulunmadığı takdirde aylık bağlanan annesi/babasına, 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olan ve kendisine vazife malullüğü aylığı bağlananlara bir defaya mahsus olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) faizsiz konut kredisi verilir. Krediden öncelik sırasına göre maaş bağlanan dul eşi, eşi hayatta değilse/evlenmemişse maaş bağlanan çocukları müştereken, bunların bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan anne veya baba yararlanır. (Malul personel için; öncelikle kendisi, hayatta değilse aylık bağlanan eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmemişse aylık bağlanan çocukları ortak şekilde yararlanırlar.)
Krediden yararlanmak isteyenlerin kredi talebini belirten bir dilekçe, SGK tarafından verilecek hak sahipliği belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, alacağı evin sahibine ait tapu veya onaylı örneği ile Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekmektedir.
Kredi miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen tüketici fiyat artışları kadar arttırılır. Krediye faiz uygulanmaz. Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin aylığının 1/4'ü tutarındaki miktarın SGK tarafından kesilmesi suretiyle yapılır.
Ayrıca SGK tarafından aylık bağlanan şehit varisleri ile terörle mücadele kapsamında malul olan ve SGK tarafından aylık bağlanan personel TOKİ tarafından yapılan konutlarda, başvuru yapılan il sınırları içinde 5 yıldır ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak koşuluyla, kuraya tabi olmadan hak sahibidir. Bu hak dahilinde daha önce TOKİ'den konut ya da kredi alınıp alınmadığına bakılmaz. Konutun % 10'u peşin, kalanı evin teslimini müteakip sabit taksitle 20 yılda ödenir.
Bu haktan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin nüfus cüzdanı fotokopisi, konut edinmek istediği il/ilçe sınırları içinde kaç yıldır ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi, başvuru sahibinin veya eşinin adına düzenlenmiş son 3 aya ait bir fatura fotokopisi, aile bireylerinin T.C. kimlik numaraları, aile bireylerinin varsa vergi sicil numaraları, SGK tarafından verilecek hak sahipliği belgesi ile birlikte, eğer ilçede ikamet ediyorlarsa Kaymakamlıklara, il merkezinde ikamet ediyorlarsa Valiliklere başvurmaları, verilecek başvuru formunu doldurmaları ve ilan edilen tarihler arasında teslim etmeleri gerekmektedir.

SORU 48 : Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma hakkına sahip olanlar nereye müracaat etmeleri gerekmektedir?
CEVAP : Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uyarınca, özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilir. Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz okumak için başvuracak öğrenci/kursiyerlerin bir önceki sınıfını geçmiş olması ve davranış notunun indirilmemiş olması şartları aranır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

SORU 49 : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) Bağlı Yurtlardan, Yüksek Öğrenim Kredilerinden Öncelikle Yararlanma ve Burs Verilmesi ile ilgili işlemler nasıl yapılmaktadır?
CEVAP : 2330 sayılı Kanun ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerince, 2330 sayılı Kanun kapsamında giren görevler esnasında şehit olan ya da çalışamayacak derecede sakat kalanların çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle yararlandırılırlar. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır. Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar bu haklarını kaybetmektedir.
YURTKUR burs ve kredileriyle ilgili olarak;
1. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burslar karşılıksızdır.
2. Öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla verilen öğrenim kredileri geri ödemelidir.
3. Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.
Şehit ve gazi çocuklarının; yurt, burs ve öğrenim kredilerinden yararlanmak için öğrenci seçme ve yerleştirme sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, durumlarını gösterir belge ile YURTKUR'a başvurmaları gerekmektedir. Öğrencinin anne/babasının şehit/gazi olduğunu gösterir belge, personelin mensubu olduğu Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığınca verilmektedir. Başvurular kurumun internet adresinden de yapılabilmektedir.
Yurtlar, krediler ve burslar ile ilgili detaylı bilgi www.kyk.gov.tr adresinden alınabilir.

SORU 50 : Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması ile ilgili nereye müracaat edilmesi gerekmektedir?
CEVAP : 2011/2174 ve 2011/2341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları gereğince; 5510 sayılı Kanun’un harp malullüğü hükümleri ile 2330, 2453, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini yürütürken hayatını kaybedenlerin çocuklarından, 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olanlar ve 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ve çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti (ikinci öğretim) alınmamaktadır.
Şehit ve gazi çocukları ile gazilerin; bu haktan yararlanmak için durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Öğrencinin anne/babasının şehit/gazi olduğunu gösterir belge, personelin mensubu olduğu Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığınca verilmektedir.

SORU 51 : İstihdam hakkında kimler faydalanamaz?
CEVAP :
o Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,
o Kanunun ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar,
o İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar,
o Kırk beş yaşını doldurmuş olanlar, istihdam hakkından faydalanamazlar.

SORU 52 : Şehit Personelin Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri ile ilgili işlemler nasıl yapılmaktadır?
CEVAP : 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun gereği, şehit subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların şahsi tabancaları varislerine devredilebilir. Bu maksatla; tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı noterden onaylı feragatname ile ilgili Kuv.K.lığı Lojistik Başkanlığına müracaat eder. Buradan verilecek menşei belgesi alındıktan sonra, ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenlerin İl Jandarma K.lıklarına, diğerlerinin ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir

SORU 53 : Silah Bulundurma ve Taşıma Yetki Belgelerinin Vergi ve Harç Muafiyeti kimlere ne şekilde uygulanmaktadır?
CEVAP : 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun gereğince; harp malulü olanlar ile 2330, 2453, 2566, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında şehit olanların anne, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile malul olanlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.
Ayrıca yine 6136 sayılı Kanun gereğince barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenler ile malul olanlardan (erbaş/er dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

SORU 54 : Mesken Vergisi Muafiyetinden kimler ne şekilde yararlanmaktadırlar?
CEVAP : 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, şehitlerin dul/yetimleri ile gazilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni (intifa hakkına sahip olunması dahil) olması halinde, bu meskenlere ait vergi oranlarını sıfıra indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Vergi indirimi uygulamasından yararlanmak için konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına başvurulmalıdır.

SORU 55 : Gelir Vergisi İndirimi ne oranda kimlere uygulanmaktadır?
CEVAP : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince; çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan malullerin ücretlerinde çalışma gücü kayıp oranına göre gelir vergisi indirimi yapılır.
Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyenlerin; dilekçe, nüfus cüzdanı örneği, iki adet fotoğraf ve iş yerinde çalıştığına dair belge ile işyerinin bulunduğu yerdeki Defterdarlık, Gelirler Müdürlüğü, Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğüne başvurması gerekir.

SORU 56 : Gümrük Vergisi Muafiyeti nedir? Kimler yararlanır?
CEVAP : 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince malul ve sakatların kullanımına özel eşyalar gümrük vergilerinden muaf tutulmuş ve bu eşyaların niteliğini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
2008/13676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz) ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları ve binek otomobiller hariç) gümrük vergilerinden muaftır. Muaf olunabilmesi için ithalatın mutlaka malul/özürlü kişi tarafından yapılması gerekir.
Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 2000/53 sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Kanun'a ekli II sayılı listede yer alan malların ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen koşullar altında, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa alınması özel tüketim vergisinden muaf tutulmuştur. Muafiyetten yararlanmak için gerekli koşullar hakkında detaylı bilgi; 30 Nisan 2010 tarihli, ÖTV-2/2010-3 sayılı ve ""Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulaması"" konulu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde yer almaktadır.
Bu haktan yararlanarak binek otomobil ithal etmek isteyenlerin; yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış heyet raporu, Trafik Dairesince düzenlenmiş H sınıfı sürücü belgesinin aslı ve iki nüshası, nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi ile Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Vergi muafiyetleri ile ilgili detaylı bilgi www.gumruk.gov.tr adresinden alınabilir.

SORU 57 : Hususi damgalı pasaport kimlere Verilmektedir?
CEVAP : 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre; aylıkları, emsalleri esas alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 veya 3'üncü maaş derecesine gelen şehit eşlerine, vazife/harp malullerinin kendilerine ve eşlerine ve bunların yanında yaşayan, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına talepleri halinde diğer şartları da taşımaları kaydıyla ""Hususi Damgalı Pasaport"" verilmektedir.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 2009/18 sayılı Genelgesi uyarınca; 5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesinin son fıkrasına istinaden, şehit ebeveynin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport almak isteyen kız/erkek çocuklarının talepleri, yanında yaşama şartı aranmaksızın ve ayrıca hayatını kaybeden ebeveyninden dolayı maaş alıyor olsa bile; ebeveynin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport almak isteyen 18 yaşından büyük kız çocuklarının talepleri yerine getirilir.
Hususi Damgalı Pasaport almak isteyenlerin; bağlı bulunduğu Kuv.K.lığından alacakları derece ve kademe gösterir belge, şehit/malul belgesi ve Emniyet Müdürlüklerinden istenecek diğer belgeler ile bulundukları yerdeki İl Emniyet Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

SORU 58 : Devlet memuru olarak görev yapan şehit /malul yakınlarının atanması ile şehit/malul gazi eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri işlemleri nasıl uygulanmaktadır?
CEVAP : Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik gereğince; terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit/malul olanların (erbaş/er dahil), Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle ilgili yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir. Bu konuda başvurular çalışılan kurum/kuruluş idaresine yapılır.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince; eşi şehit veya malul gazi olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır. Buna göre eşi şehit veya malul gazi olan öğretmenler, olay tarihinden itibaren altı ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmektedirler. Aynı zamanda söz konusu öğretmenlerin yer değiştirme isteklerinde norm kadro durumu veya alanlarındaki öğretmen ihtiyacı dikkate alınmamaktadır. Ayrıca bu kapsamdaki yer değiştirmelerde öğretmenlerin, bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmamaktadır. Bu konuda başvurular yer değiştirme formu, ilgili Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı veya S.G.K.lığından alınacak şehit belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve gerekli belgelerle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılır.

SORU 59 : Göreve devam etme kimlere uygulanmaktadır?
CEVAP : Maluliyeti hakkında kesin işlemli sağlık raporu bulunan ve kendi isteğiyle göreve devam etmek için başvuranlardan, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre göreve devam etmesi uygun olduğu Gnkur.Bşk.lığınca onaylananlar, TSK'nde uygun görev yerlerinde mevcut statüleri ile istihdam edilir.

SORU 60 : İlk destek yardımı kimlere yapılmaktadır?
CEVAP : İlgili Kuvvet Komutanlığınca şehitlerin (Erbaş/Er) ailelerine acil ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak ilk destek yardımı yapılmaktadır.

SORU 61 : Mehmetçik sigorta ödemesinden kimler yararlanmaktadırlar?
CEVAP : TSK'nde görevli personelin düşük bir miktar karşılığı sigorta yaptırmaları halinde hizmette bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun vefat etmeleri ya da "Askerliğe Elverişli Değildir" raporu alarak malul olmaları halinde eş, çocuk, ana ve babalarına ya da kendilerine ilgili sigorta şirketi tarafından belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.

SORU 62 : TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Üye Yardımları ile ilgili nereye müracaat edilmelidir?
CEVAP : TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından ölüm/maluliyet durumlarında üyelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı yardım çeşitleri ve miktarları ile, yardım için gerekli şartlar konusunda detaylı bilgi www.mehmetcik.org.tr adresinden alınabilir.
TSK Dayanışma Vakfı yardım çeşitleri ve miktarları ile, yardım için gerekli şartlar konusunda detaylı bilgi www.tskdv.org.tr adresinden alınabilir.
OYAK yardımları ile ilgili detaylı bilgi www.oyak.com.tr adresinden alınabilir.

SORU 63 : Şehit yakınlarına bayrak verilmesi nasıl olmaktadır?
CEVAP : TSK Tören Yönergesi uyarınca; şehitlerin tabutları üzerine sarılan bayraklar özel kutusu içerisinde, eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi, sırasına göre kanuni mirasçılarına verilir.

SORU 64 : Yara işaretini kimler taşır?
CEVAP : İç güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yararlananlardan; yaralandığını onaylanmak suretiyle belgeleyen ve göreve devam eden personel yara işareti taşır.

SORU 65 : Malul gazi şerit rozeti kimlere verilmektedir?
CEVAP : Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiri ile harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malul olan ve göreve devam eden personele, "Malul Gazi Şerit Rozeti" verilir.

SORU 66 : İkametine yakın yerde askerlik hizmetinden kimler ne şekilde yararlanmaktadırlar?
CEVAP : TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi uyarınca; askerlik hizmetini yapmakta iken şehit/malul olan kamu personelinin askerlik hizmeti yapacak kardeş ve çocuklarının dağıtımları mümkün olduğu kadar ikamet ettikleri yere yakın birlik, kurum ve karargahlara yapılır.
Bu haktan yararlanmak için; hak sahibi veya ailesinin öncelikle Askerlik Şubesi Başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlun/kardeşin mensup olduğu Kuv.K.lığına dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehit belgesi ile başvurması gerekmektedir. Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir.

SORU 67 : Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk klüplerinden kimler yararlanmaktadırlar?
CEVAP : Şehit ve malul gazi çocukları özel kreş ve gündüz bakımevleri ve çocuk klüplerinden, yapılacak sosyal inceleme sonucu uygun bulunması halinde ücretsiz yararlandırılmaktadırlar. Bu konuda başvuruların Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

SORU 68 : İlköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt ile ilgili işlemler nasıl yapılmaktadır?
CEVAP : Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uyarınca ülke genelinde ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak şehit çocuklarının istedikleri okullara kayıtları yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2012/29 sayılı Genelgesi uyarınca, şehit, malul/muharip gazilerin çocuklarının istedikleri genel veya meslek liselerine kayıtları yapılır.

SORU 69 : Puan ve kontenjan şartı aranan liselerde nakil uygulaması nasıl yapılmaktadır?
CEVAP : Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ve İmam-Hatip Liselerinde öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki aynı kapsamdaki okullardan birine yapılmakta, nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmamaktadır.

SORU 70 : Vakıflar Genel Müdürlüğünce burs nasıl verilmektedir?
CEVAP : Vakıflar Genel Müdürlüğünce, belirlenecek öğrencilere tutarı Genel Müdürlükçe tespit edilen tutarlarda burs verilmektedir. Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, burs başvuru formu, okul idaresinden alınacak öğrenci belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte, 01 Eylül ile 01 Ekim tarihleri arasında, Vakıflar Bölge Müdürlüklerine başvurmaları gerekmekte, başvuru posta yoluyla da yapılabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarından burs alan öğrencilere Vakıflar Genel Müdürlüğünce burs verilmemektedir.

SORU 71 : TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinden kimler yararlanmaktadır?
CEVAP : TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde (Lodumlu-Ankara) başta malul gaziler olmak üzere hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet verilmektedir. Merkezde malul gazi personelin, her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlıkları, ampüteler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları vs.) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları vs.) rahatsızlıklarının rehabilitasyonu yapılmaktadır.
Bakıma muhtaç malul gaziler için 50 yataklı bakım merkezi ile Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için 50 yataklı otel merkez bünyesinde hizmet vermektedir.

SORU 72 : TSK Ali Çetinkaya ilk kurşun rehabilitasyon merkezinden kimler yararlanmaktadır?
CEVAP : Balıkesir ili, Ayvalık ilçesinde bulunan TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden, TSK mensubu şehitlerin eşleri, çocukları, anne/babaları ile anne/babanın refakatinde bulunan şehit personelin 18 yaşını doldurmamış erkek kardeşleri ve evlenmemiş kız kardeşleri birlikte yararlanabilirler. Ayrıca malul gaziler evli ise eşi ve çocukları, bekar ise anne, baba ve bekar kardeşi ile birlikte yararlanabilirler. Bununla birlikte harp malulü gaziler de aileleriyle birlikte tesisten yararlanabilir. Tesisten 02 Mayıs-27 Ekim tarihleri arasında 10 (on) günlük, diğer tarihler arasında ise 13 (on üç) günlük dönemler halinde yararlanılır.
Tesisten yararlanan şehit erbaş/er aileleri ile malul gazi erbaş/erler ve yakınlarının gidiş-dönüş yol paraları, tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK Mehmetçik Vakfı bütçesinden, TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılanır. Şehit subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman çavuşların aile fertlerinin, yol ve yemek ücretleri kendileri tarafından karşılanır. Tesisten yararlanan hak sahiplerinden yatak ücreti alınmaz.
Merkezden yararlanmak isteyenlerin “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanlığı Yücetepe/ANKARA” adresine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

SORU 73 : 18 Mart şehitler gününde idari izin kimlere verilmektedir?
CEVAP : 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılır.
2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca; ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılır. Bu haktan özürlü statüsünde olan ve ""Özürlü Kartına"" sahip veya özürlülük bilgisi nüfus cüzdanında yer alan malul gaziler yararlanabilir.

SORU 74 : Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden kimler yararlanmaktadırlar?
CEVAP : 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; Şehitler, harp ve vazife malulleri ile bunların eş, anne, baba ve çocukları, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum/kuruluşların kendi personeline uyguladıkları ücret tarifesine göre yararlandırılır

SORU 75 : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor karşılaşmalarına girme ile ilgili hakkın kullanımı ne şekilde olmaktadır?
CEVAP : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan talimatlar uyarınca;
1. Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor karşılaşmalarında SGK tarafından kendilerine ""Gazi Tanıtım Kartı"" verilmiş gaziler için özel yer tahsisi yapılır.
2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum/kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli kullanım hakkı tesis edilen stadyumlara, gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir.
3. Gazilerin söz konusu spor karşılaşmalarına SGK tanıtım kartı göstermek suretiyle girmeleri sağlanır.

SORU 76 : Müze ve ören yerlerinden ücretsiz istifade etme hakkı neyi kapsamaktadır?
CEVAP: Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; "Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönergesi" esaslarına göre, Turizm ve Kültür Bakanlığına ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir.

SORU 77 : Devlet tiyatrolarından ücretsiz istifade etme hakkı nasıl kullanılmaktadır?
CEVAP: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir.
Konuyla ilgili bilgi www.devtiyatro.gov.tr adresinde yer almaktadır.

SORU 78 : Şehit çocuklarının veya kardeşlerinin askerlikten muaf tutulması nasıl olmaktadır?
CEVAP : Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların;
- Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir,
- Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir.
Bu bent hükümleri seferberlik ve savaş halinde uygulanmaz.

SORU 79 : Toplu konut idaresince (TOKİ) faizsiz konut kredisi kimlere verilmektedir?
CEVAP :
• 3713 Terörle Mücadele Kanununa tabi olanlar,
• 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Kanununa tabi olanlar,
• Harp Malulü
• Vazife Malulü
- ve bu kapsamlarda malul olup, aylığa bağlanan tüm vatandaşlarımız yararlanabilmektedir.

SORU 80 : Elektrik enerjisi Ücret İndiriminden kimler ne oranda yararlanmaktadırlar?
CEVAP:
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır.
SGK tarafından kendilerine aylık bağlanan şehit dul/yetimleri ile malul gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine % 40 indirim uygulanmaktadır.
Bu imkandan yararlanmak için; Elektrik sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca verilen Tanıtım Kartı , Abone numarası ve ikametgah belgesi ile birlikte her yıl Ocak ayı içinde bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvurmaları gerekir.

SORU 81 : Su kullanım ücretinde indirim yapılması hakkından kimler yararlanmaktadır?
CEVAP: 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun gereğince; şehit dul/yetimi sıfatıyla aylık bağlananlar ile malul gazilere, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50'den az olmamak koşuluyla indirim uygulanmaktadır.
Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenlerin, su sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla, SGK Tanıtım Kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge ile birlikte her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

SORU 82 : Hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımızın yakınlarına hangi haklar verilmiştir?
CEVAP : Terörle eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı hayatının kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisini; aynı kapsamdakilerden malulü olanlardan çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin, kamu veya özel sektörde istihdamının önü açılmıştır.
Terör eylemleri sebebi ile veya terörle mücadele esnasında malül olan sivillerin kendilerine, hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına aylık bağlanmak, tazminat ödenmesi hakları sağlanmıştır.

SORU 83 : Sakat kalan sivil vatandaşlarımıza hangi haklar verilmiştir?
CEVAP : Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır malul olan sivil vatandaşlarımıza bakım desteği verilmektedir. Bu destek asgari ücretin net tutarından iki katıdır.
- Terör eylemleri sebebi ile veya terörle mücadele esnasında malül olan sivillerin kendilerine, hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına aylık bağlanmaktadır.
- 3713 Sayılı Terörle mücadele kanununun 21. Maddesinde yapılan düzenlemeler ile Terör eylemleri sebebi ile veya terörle mücadele esnasında malül olan sivillere yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerde, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılmaları ve baktırılmaları sağlanmaktadır.
- Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yükseköğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilmektedir.
- Aylık bağlanma koşulları oluşan oluştuğu tespit olunanların kendileri, eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da bu haklardan yararlandırılmaları sağlanmaktadır.
- Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılması sağlanmaktadır.
- Terörle eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan sivil vatandaşlarımızın; malul olanlardan çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin işe yerleştirilmeleri imkanı sağlanmaktadır."

SORU 84 : Muharip gaziler, terörle mücadele gazileri ve vazife malûlü gazilerin haklan arasındaki farklılıkların nedeni nedir?
CEVAP : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak “ 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’’ ile yapılan düzenlemelerde şehit yakınları ve gaziler ile sivil vatandaşlarımız ile ilgili yapılan düzenlemelerde birçok hak ve muafiyetler getirilmek suretiyle mevcut hakların genişletilmesi sağlanmıştır.

SORU 85 : Seyahat Kartı için hangi kuruma müracaat etmek gerekir?
CEVAP: Bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

SORU 86 : Seyahat Kartı için herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?
CEVAP: Seyahat kartı, hak sahiplerine bedelsiz olarak verilir.

SORU 87 : Seyahat Kartı için başvuruda bulundum fakat almaya gidemiyorum eve getirme imkânınız var mıdır?
CEVAP :Talebi halinde başvuruda belirtilen adrese de gönderilebilir.

SORU 88 : Seyahat Kartım yıprandı, çalındı, kayboldu, kullanılamaz hale geldi ne yapabilirim?
CEVAP : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne müracaat edilerek herhangi bir ücret talep edilmeden yeniden düzenlenir.

SORU 89 : Vefat edenler, evlenenler ve kartı kullanılamaz hale gelenler için nasıl bir işlem yapılabilir?
CEVAP : Geçerliliğini kaybeden seyahat kartları il müdürlüğüne iade edilir.

SORU 89 : Ücretsiz seyahat tanımına girmeyen toplu taşıma araçları nelerdir?
CEVAP : Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar.

SORU 90 : %40 Oranında engelliyim ve kimlik kartım bulunmakta yeniden kart almam gerekmekte midir?
CEVAP : Hayır. Mevcut kartınızla faydalanabilirsiniz. (1 yıl için geçerlidir.)

SORU 91 : %40 ve üzeri oranında AĞIR engelliyim. refakatçım ile şehir içi ücretsiz seyahat için ne yapmalıyım?
CEVAP : Ücretsiz Seyahat Hakkından Refakatçisi ile Birlikte Yararlanmak İsteyen Ağır Engelliler Yeni Kart İçin Başvuru Yapacaklar.

SORU 92 : Hak Sahipliği belgesi için başvurular hangi kuruma yapılacak?
CEVAP : Dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılacaktır.

SORU 93 : Faizsiz Konut Kredisi kullanabilmek için hangi bankaya müracaat etmem gerekiyor?
CEVAP : Anlaşmalı banka Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankasına müracaat edilebilmektedir.

SORU 94 : Faizsiz Konut Kredisinde tutar ve vade belirlenmektedir? Vade yoksa ödemeler nasıl gerçekleştirilecektir?
CEVAP : Kredi tutarı 79 Bin TL olup, vadesi bulunmamaktadır. Ödemeler vatandaşların kanun kapsamında bağlanan aylıklarından ¼’ü tutarında kesilerek ödenecektir.

SORU 95 : Faizsiz Konut Kredisinde 79 Bin TL yerine 60 Bin TL kullanabilir miyim?
CEVAP : Hak sahibi tarafından talep edilmesi halinde bu tutarın altında da kredi açılabilir.

SORU 96 : Faizsiz Konut Kredisi için ayrı bir ücret ödemem gerekir mi?
CEVAP : Kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere ilgiliden kredinin %1’i oranında masraf karşılığı alınır.

SORU 97 : Faizsiz Konut Kredisi kullanımı hangi konutlar için geçerlidir?
CEVAP : Aşağıdaki konutlar için geçerlidir.
• Tapunun alındığı tarihten itibaren bir yıldan fazla süre geçmemiş olan konutlar.
• İnşa halindeki konutlar.
• Miras yoluyla edinilen dahil olmak üzere, diğer hissedarlara ait bir kısım hissesi veya tamamı satın alınacak konutlar.
• Konut kooperatifine, sosyal yardımlaşma kurumuna veya belediye organizasyonlarına üye olunması suretiyle satın alınacak konutlar.
• Hak sahibinin kendi arsası üzerinde kendi konutunu inşa etmesi.
• İdarenin inşa halinde veya kullanıma hazır olarak sattığı konutlarından satın alınması.