Şartlı Eğitim-Sağlık Yardımı

SORU 1 :Şartlı Gebelik Yardımı Nedir?
Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvenceye tabi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde bağlı bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfına başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım türüdür.

SORU 2 :Şartlı Gebelik Yardımı şartları nelerdir?
• Sosyal Güvence Olmaması,
• Gebelik süresi içerisinde başvuru yapılması,
• Gelir durumunun muhtaçlık sınırının altında olması,(Mütevelli Heyetinin Belirleyeceği Tutar)
• Düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi,

SORU 3 :Şartlı Doğum Yardımı Nedir?
Doğum yardımı, gebelik yardımından yararlanan ve doğumu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlarımıza doğum belgelerini bağlı bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfına götürdüğü takdirde tek sefere mahsus verilen yardım türüdür.

SORU 4 :Şartlı Doğum Yardımı şartları nelerdir?
• Doğumun yetkili hastanede yapılması halinde 1 kereye mahsus 75 TL.
• Düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 TL.
• Doğumdan sonra 2 kereye mahsus 35 TL.

SORU 4 :Şartlı Sağlık Yardımı nedir?
Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı yapılmaktadır. Ödemeler PTT’ler aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu alanda yapılan aylık ödemeler çocuk başına 35 TL’dir.

SORU 5 :Şartlı Sağlık Yardımı kimlere verilir?
Şartlı Sağlık Yardım Programı kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 35 TL (en fazla 72 ay), gebe (en fazla 9 ay) ve lohusa (en fazla 2 ay) bayanlara aylık 35 TL ve hastanede doğum gerçekleştiren bayanlara bir kereye mahsus olmak üzere 75-TL yardım yapılır. Fayda sahibi çocuk/gebe/lohusalara ait izlem takibi aralıkları ile ilgili mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

SORU 6 :Şartlı Sağlık Yardımı şartları nelerdir?
• Sosyal Güvence Olmaması,
• Düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi,
• Gelir durumunun muhtaçlık sınırının altında olması, (Mütevelli Heyetinin Belirleyeceği Tutar)

SORU 7 :Şartlı Sağlık Yardımı şartları nelerdir?
Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler PTT’ler aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Kız çocuklarına yapılan yardım miktarı erkek çocuklarına yapılan yardım miktarından daha yüksektir.

SORU 8 :Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?
• İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 35 TL
• İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 40 TL
• Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 50TL
• Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 60 TL

SORU 9 :Şartlı Eğitim, Sağlık, Doğum Yardımları kapsamında hangi kuruma müracaat edilmesi gerekir?
İllerde valilik içerisinde, ilçelerde ise kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılması gerekir.

SORU 10 : ŞESY kapsamında hangi durumlarda ödeme kesilir?
• Okul çağındaki okulda 2 ay arka arkaya 4 günden fazla devamsızlık yaparsa,
• Eğitim yardımı alan çocuk mezun olur, okuldan atılırsa,
• Sağlık yardımı alan çocuk belirlenen tarihlerde düzenli olarak sağlık ocağına götürülmezse,
• Sağlı yardımı alırken okul çağına gelen çocuğu okula kayıt ettirip eğitim yardımına başvurulmazsa,
• Bağlı bulunduğunuz Vakıfa haber vermektesizin ikamet adresinizi ya da il/ilçenizi değiştirirseniz,
• Siz veya eşiniz sosyal güvenlik kurumuna bağlı(Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK) bir işe başlarsa,
• Ailenin ekonomik durumunda iyi yönde değişiklik olursa,
• Hak eden ebeveynin veya fayda sahini çocuklardan herhangi birinin vefat etmesi durumunda,
• Bütün bunların yanında ŞESY başvurusu sırasında imzalanan "Sözleşme"ye aykırı davranırsanız ödemeler geçici bir süre için ya da tamamen kesilir.

SORU 11 : Açıköğretim lisesi okuyorum ŞESY'den faydalanabilir miyim?
Yatılı, Açıköğretim ve Burslu okuyan öğrenciler Şartlı Eğtiim Yardımından yararlanamazlar.

SORU 12 : Öksüz yetim yardımı alıyorum. ŞESY'den faydalanabilir miyim?
Faydalanabilirsiniz.

SORU 13 : Asker çocuğu yardım programından faydalanıyorum. ŞESY'den faydalanabilir miyim?
Faydalanabilirsiniz.