Muhtaç Aylığı

1)Annesi veya babası vefat etmiş olan çocuğa herhangi bir şekilde düzenli aylık bağlanmakta mıdır?
1)Evet,annesi veya babası vefat etmiş çocuğa vakıflar genel müdürlüğü tarafından düzenli olarak yetim aylığı verilmektedir.

2)Vakıflar genel müdürlüğü engelli kişilere aylık bağlamakta mıdır?
2)Evet,vakıflar genel müdürlüğü tarafından yüzde kırk ve üzeri raporu olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu ispat eden kişilere engelli aylığı bağlamaktadır.

3)Vakıflar Genel müdürlüğünün verdiği aylıktan aynı hanede kaç kişi faydalanabilir?
3)Aynı haneden bu aylıktan yalnızca bir kişi faydalanabilir.

4)Muhtaç aylığından faydalanmak isteyen bir kişi nasıl başvuruda bulunabilir?
4)Kişi Vakıflar bölge müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.

5)Başvuru esnasında herhangi bir belge istenilmekte midir?
5)Evet istenilmektedir.Bunlar engelli kişinin tam teşekküllü sağlık kurulundan aldığı raporu ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde dolduracağı ek-11 formudur.Bu form vakıflar genel müdürülüğünce verilmektedir.

6)Muhtaç aylıkları aylık olarak mı ödenmektedir?
6)Evet muhtaç aylıkları peşin olarak ve aylık olarak ödenmektedir.

7)Muhtaç aylıklarına bağlanacak kişilerin sayıları sınırlı mıdır?
7)Evet sınırlıdır.Vakıflar Genel müdürlüğünce belirlenen sayılara göre muhtaç aylığı bağlanmaktadır.

8) Muhtaç aylığını hak eden vatandaşlar ödemelerini nasıl almaktadır?
8)Muhtaçlık aylığını hak eden vatandaşlara hesap numaraları ile birlikte tebligat yapılır ve ödemeleri banka hesabına yatırılır.

9)Muhtaç aylığı alan vatandaş ikametgahını değiştirirse ödemesi kesilir mi?
9)Hayır kesilmez.

10) Muhtaç aylığı neden kesilir?
10)Vatandaşın rapor oranı düşerse veya muhtaçlığının tespiti belirlenirse vatandaşın muhtaç aylığı kesilir.

11) Muhtaç aylığı alan vatandaşlar vakıflar genel müdürlüğüne herhangi bir evrak iletmeli midir?
11)Evet iletmelidir.Vatandaş muhtaçlık veya özür durumunuda belirten yoklama belgesini vakıflar genel müdürlüğüne iletmelidir.Eğer iletmesse vatandaşın aylığı kesilir.

12)Yetim aylığı alan kişilerin ödemeleri ne kadar süre ile devam eder?
12)Yetim çocukların 18 yaşını tamamladıkları takdirde ödemeleri kesilir ;ancak yüksek öğrenime devam eden çocuğun ödemesi 25 yaşını tamamlayana kadar yapılır.

13)Muhtaç aylığını hesabından alamayanların aylıkları iptal edilir mi?
13)Üç ay alınmayan aylıklar genel müdürlük tarafından iptal edilir.

14)Muhtaç aylığı alan kişiye haksız ödeme aldığına dair geri ödeme çıkar mı?
14)Evet çıkar.