Koruyucu Aile

Soru 1 : Koruyucu aile nedir?
Cevap : Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

Soru 2 : Koruyucu aile olmak istiyorum nereye müracaat etmem gerekiyor?
Cevap : Başvuru için il/ilçede bulunan ASPB il/ilçe müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

Soru 3 : Evliyim koruyucu aile olmak istiyorum şahsen başvuruda bulunabilir miyim?
Cevap : Hayır, Evli kişiler eşleriyle birlikte başvurması gerekiyor.

Soru 4 : Koruyucu aile modelinde hangi çocuklar önceliklidir?
Cevap : Haklarında acil korunma veya bakım tedbiri alınması zorunlu görülen öz aile bağları bulunan veya evlat edindirilememiş çocuklar öncelikli olarak koruyucu aile yanına yerleştirilir.

Soru 5 : Yurt dışında ikamet ediyorum koruyucu aile olabilir miyim?
Cevap : Hayır, Koruyucu aile olabilmek için sürekli Türkiye'de ikamet edilmesi gerekiyor.

Soru 6 : Yabancı uyrukluyum. Türkiye'de koruyucu aile olabilir miyim?
Cevap : Hayır, Koruyucu aile olabilmek için Türk vatandaşı olmanız gerekiyor.

Soru 7 : Koruyucu aile olmak için eğitim durumu göz önünde bulunduruluyor mu?
Cevap : Koruyucu aile olabilmeniz için en az ilkokul mezunu olmanız gerekiyor.

Soru 8 : 23 yaşında ve bekarım. koruyucu aile olabilir miyim?
Cevap : Hayır, Koruyucu aile olmak için 25-65 yaş arasında olmanız gerekiyor. Ancak çocuğun akraba olması durumunda karar sosyal inceleme raporuna göre verilir.

Soru 9 : Bekar bir kişi koruyucu aile olabilir mi?
Cevap : Evet, olabilir

Soru 10 : Ben çocuğun vasisiyim koruyucu ailesi olabilir miyim?
Cevap : Hayır, Çocuğun anne, baba ve vasisi koruyucu ailesi olamaz.

Soru 11 : Koruyu aile olmak isteyen kişiler çocuğun velisi yada vasisi olabilir mi?
Cevap : Hayır, Olamaz.

Soru 12 : Koruyucu aile olmak istiyorum çocuğun bakımı için verilen bir ödeme var mıdır?
Cevap : Çocuğun bakım, eğitim ve yetiştirilme giderlerine karşılık olarak koruyucu aileye ödeme yapılmaktadır.

Soru 13 : Kimler koruyucu aile olabilir?
Cevap : TC. vatandaşı olan, Sürekli Türkiye’de ikamet eden, En az ilkokul mezunu, 25 - 65 Yaşları arasında, Evli ya da bekâr, düzenli bir gelire sahip olan, Çocuklu ya da çocuksuz herkes Koruyucu aile olmak üzere başvuruda bulunabilir.

Soru 14 : Koruyucu aileyim, çocuk bende ne kadar süre ile kalacak?
Cevap : Çocuğun korunma altına alınma nedenine bağlı olarak öngörülen hizmet uygulama planı kapsamında değişkenlik gösterecektir.

Soru 15 : Kendi çocuğum varken koruyucu aile olabilir miyim?
Cevap : Evet, ancak çocuğunuzun da bu konudaki düşüncesi önemlidir.

Soru 16 : Evliyim, 2 çocuğum var koruyucu aile olabilir miyim?
Cevap : Evet.

Soru 17 : Koruyucu aileyim ankarada ikamet ediyorum istanbula taşınmak istiyorum ne yapmam gerekir?
Cevap : Adres ve ikamet değişikliklerini gerçekleştirmeden en az bir ay önce İl Müdürlüğü'ne bildirmeniz gerekiyor.

Soru 18 : Koruyucu aile yanında hangi çocuklara bakılır?
Cevap : Öz ailesi bulunan, Öz ailesince bir süre bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız yada erkek, sağlıklı yada özürlü, tek yada kardeş olup durumunun uygun olduğu belirlenmiş çocuklardır.

Soru 19 : Koruyucu aileyim tatil yapmak için yurt dışına çıkmak istiyorum ne yapmak gerekir?
Cevap : Çocuğun veli yada vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak, en kısa sürede İl Müdürlüğü'ne bildirmeniz gerekiyor.

Soru 20 : Koruyucu aileyim çocuğun öz ailesi ile görüşmesini istemiyorum ne yapmam gerekir?
Cevap : Öz ailesi ile görüştürmeme gibi bir durum söz konusu değildir. Koruyucu aile yükümlülükleri içerisinde belirtildiği şekilde öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamanız gerekmektedir.

Soru 21 : Koruyucu aile adayıyım hazırlanması gereken belgeleri eşimde mi hazırlaması gerekir?
Cevap : Evet. her iki eş içinde aynı belgeler istenir.

Soru 22 : .......... çocuğun akrabasıyım. 22 yaşındayım koruyucu aile olabilir miyim?
Cevap : Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.

Soru 23 : Koruyucu aile olmak istiyorum. hane içerisinde 2 yaşlımız bulunmakta başvuru yapabilir miyim?
Cevap : Evet, Ancak aile ile birlikte yaşayan kişilerden, adli sicil raporu ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair belgeler istenir.

Soru 24 : Koruyucu aile için başvuruda bulundum başvuru sonucunu öğrenebilir miyim?
Cevap : Başvurunun değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin sonucu, başvurulan il veya ilçe müdürlüğü tarafından başvuru sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilir.

Soru 25 : Neden koruyucu aile?
Cevap :Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır.

Soru 26 : Koruyucu aile yanına en fazla kaç çocuk yerleştirilebilir?
Cevap : En fazla 3 çocuk yerleştirebilir.

Soru 27 : Çocuğun yaş grubunu ve cinsiyetini seçebilir miyim?
Cevap : Evet, ancak size ve ailenize en iyi uyum sağlayabilecek çocuğun özellikleri hakkında yönlendirme yapılacaktır.

Soru 28 : Koruyucu aile olduğumda evimi ve ailemi hazırlamam gerekiyor mu?
Cevap : Evet, evinizde çocuk için uygun bir ortam düzenlemeniz ve aileniz ile sosyal çevrenizi bu konuda hazırlamanız gerekmektedi.

Soru 29 : Koruyucu aile adaylarına neye istinaden inceleme yapılmaktadır.
Cevap : Başvurusu kabul edilenler hakkında kişilik özellikleri, evlilik ve sosyal ilişkileri, tek başına yaşayıp yaşamadığı, yaşantısının genel kabul görmüş toplum kural ve değerlerine uygun olup olmadığı, çocuk yetiştirme konusundaki yeterliliği, yaşları, diğer aile üyelerinin bu konudaki düşünceleri, iş ve ekonomik koşulları gibi çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan temel mesleki değerlendirme hususları dikkate alınarak sosyal inceleme yapılır.

Soru 30 : Kaç çeşit koruyucu aile bakım türü vardır?
Cevap : 4 çeşit vardır.

Soru 31 : Koruyucu bakım türleri nelerdir?
Cevap : Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli, Geçici Koruyucu Aile Modeli, Süreli Koruyucu Aile Modeli, Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli.

Soru 32 : Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli nedir?
Cevap : Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Soru 33 : Geçici Koruyucu Aile Modeli nedir?
Cevap : Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır.

Soru 34 : Süreli Koruyucu Aile Modeli nedir?
Cevap : Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Soru 35 : Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli nedir?
Cevap : Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Soru 36 : Evlat edinme ve koruyucu aile arasındaki fark nedir?
Cevap : Evlat edinme hizmetinde aile, evlat edinme yolu ile hukuksal bir süreci tamamlayarak velayet hakkını alırken, Koruyucu aile sisteminde aile, çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu Devlet ile paylaşmaktadır, çocuğun velayeti öz ailesinde kalmaktadır.

Soru 37 : Koruyucu aile ve çocuk nasıl tanıştırılır?
Cevap : Komisyon tarafından eşleştirilmesi uygun bulunan koruyucu aile ile çocuğun tanıştırılmasından önce çocuğun düşüncesi öğrenilerek gerekli mesleki çalışmalar yapılır.

Soru 38 : Koruyucu aileye çocuğun yerleştirilmesiyle ilgili nasıl bir süreç işler?
Cevap : Koruyucu aile sözleşmesi imzalanıncaya kadar çocuk ve ailenin birlikte zaman geçirmeleri, birbirlerinin tanımaları ve alışmalarına uygun ortam sağlanması yönünde planlama yapılır.

Soru 39 : Koruyucu aile hizmetinde 5 kardeş aynı aileye verilebilir mi?
Cevap : Çocukların kardeş olması durumunda yapılacak değerlendirme sonucuna göre çocuk sayısı sınırlandırılmayabilir.

Soru 40 : Koruyucu aile adaylarının hazırlaması gereken belgeler nelerdir?
Cevap :
- T.C. Kimlik Numarası beyanı.
- Bir adet vesikalık fotoğraf.
- Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.
- İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.
- Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerden, çocuğun yüksek yararından hareketle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile millete ve devlete karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlardan ve çocuklara yönelik işlenen istismar suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi.
- Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe veya temel aile eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği.
- Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler.
- Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin, çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu, gerekli görülmesi halinde kişinin sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor.

Soru 41 : Koruyucu aile adaylarının hazırlaması gereken belgeleri ne kadar süre içerisinde hazırlaması gerekir?
Cevap : Koruyu aile adaylarından istenen belgelerin en geç bir ay içinde tamamlanması istenir.

Soru 42 : Koruyucu aile adayları için istenen belgeler koruyucu aile olduktan sonra tekrar istenir mi?
Cevap : Hizmet sürecinin devam ettiği her iki yılda bir tekrar istenir.

Soru 43 : Suç mağduru çocuk ile şuça sürüklenen çocuk aynı geçici koruyucu aile yanına yerleştirilir mi?
Cevap : Aynı anda bulunmaması esastır.

Soru 44 : Geçici koruyucu aile yanına yerleştirilmesine karar verilen çocuklar ne zaman yerleştirilmektedir?
Cevap : Doktor raporu alındıktan sonra günün her saatinde yerleştirilebilir. Komisyon kararı yirmi dört saat içinde alınır.

Soru 45 : Uzmanlaşmış koruyucu aileye kaç çocuk yerleştirebilir?
Cevap : Tek çocuk yerleştirilmesi esastır.

Soru 46 : Koruyucu ailenin görev ve yükümlülükleri nelerdir?
Cevap :
- Yanına yerleştirilen çocuğun her yönden sağlıklı gelişimi için gerekli koşulları sağlamak ve uygulamak, Sağlık bakanlığının belirlediği aralıklarda çocuk izlem protokollerine göre izlemini yaptırma, varsa tedavi planı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, uygulanmasında koruyucu aile birimiyle işbirliği içerisinde olmak
- Çocuğun yenekleri ve becerilerinin el verdiği ölçüde eğitim ve öğretimi veya meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek, çocuğu koruma ve eğitime ve yetiştirme dışında hiç bir surette çalıştırmamak.
- Görüştürülmesinde koruyucu aile birimince bir sakınca bulunmaması durumunda çocuğun; anne babası ve diğer yakınları ile koruyucu aile birimince uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak.
- Çocuğun kan bağı bulunan ya da eski çevresinden kişilerle il veya ilçe müdürlüğünün bilgisi dışında iletişim kurmamak.
- Çocuğun karşılanabilir nitelikteki ihtiyaç, istek ve beklentileri ile çocuğunu ilgilendiren kararlarda düşüncesini almak.
- Çocuğun devam edeceği okul, katılacağı kurs, sünnet gibi hayatını etkileyen, değiştiren konularda sorumlu sosyal çalışma görevlisi ile birlikte karar almak.
- Hizmet sürecinde çocukla ilgili oluşan her türlü rutin dışı değişiklikleri ve bunlara ilişkin duyumlarını çalışma görevlilerine gerekli çalışma şartlarını hazırlamak, periyodik izlemeleri ve mesleki yönlendirmeleri kabul etmek, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması için uygulama planı doğrultusunda iş birliği yapmak.
- İl veya ilçe müdürlükleri tarafından koruyucu aile konusundan yapılacak eğitim ve çalışmalara katılmak.
- Çocuğun, il veya ilçe müdürlüğünün uygun görüşü alınmaksızın başka bir kişi veya ailenin yanına bırakarak oturma yerini değiştirmemek.
- Telefon değişikliği bilgisini hemen, adres bilgilerindeki değişikliklerini acil durumlar dışında değişiklik gerçekleşmeden bulunduğu il veya ilçede en az yirmi gün önce, başka bir il veya ilçeye taşınma durumunda en az bir ay önce il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve taşınma sonrasında da sürekli yerleşim yerini yirmi gün içinde bildirmek.
- Çocuğun koşullarının değişmesi sonucu il veya ilçe müdürlüğü tarafından hizmet modelinde bir değişikliğe gidilmesinin planlanması halinde, çocuğun yararının gerektirdiği işlemlerin yapılabilmesi için her türlü destekte bulunmak ve çocuğun ayrılık sürecine hazırlanmasında il veya ilçe müdürlüğü ile iş birliği yapmak.
- Çocuk yerleştirme önerisini geçerli bir mazereti olmaması halinde kabul etmek.
-Koruyucu aile hizmet sürecine ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal çalışma görevlilerine gerekli çalışma şartlarını B172 periyodik izlemeleri ve mesleki yönlendirmeleri kabul etmek, koruyucu ve destekleyici tedbir

Soru 47 : Geçici koruyucu ailenin belirtilenler dışındaki diğer görev ve yükümlülükleri nelerdir?
Cevap :
- Acil koruma gerektiren ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş olup, il veya ilçe müdürlüğü tarafından yerleştirilmek istenen çocukları, mazeretsiz olarak üç defadan fazla olmamak şartıyla günün her saatinde kabul etmek.
- İl veya ilçe dışına çıkılması gereken durumlarda önceden il veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermek.
- Ev koşullarını hizmete uygun olarak düzenlemek.
- Geçici statüden vazgeçmek istemeleri halinde bu durumu en az bir ay önceden il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek.
- Geçici statüden vazgeçmek için dilekçe ile durumunu bildiren koruyucu aile, il veya ilçe müdürlüğünün uygun bulması halinde yanındaki çocukların kendilerine uygun hizmet modellerine geçişleri sağlanana kadar hizmeti sürdürmek.
- Uzmanlaşmış koruyucu ailenin, birinci fıkra ile ikinci fıkranın (a) bendi hariç diğer bentlerinde belirtilenler yanında, suça sürüklenmiş veya suç mağduru olan çocukla ilgili diğer görev ve yükümlülükleri şunlardır;
- Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması için ilgili birimlerle işbirliği yapmayı kabul etmek.
- Varsa verilen denetim tedbiri hakkında ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
- Hazırlanan uygulama planı, varsa tedavi planı, eğitim tedbiri ile ilgili olarak eğitim planındaki yükümlülükleri yerine getirmek, uygulanmasında koruyucu aile birimiyle işbirliği içerisinde çalışmak.

Soru 48 : Koruyucu aile yanında kalan çocuklar uygun bulunması halinde öz ailesi yanında en fazla kaç gün kalabilir?
Cevap : Yaşantısını etkilemeyecek aralıklarla ve sürelerle tatil günlerinde olmak üzere yıl içerisinde en fazla otuz güne kadar öz ailesine izinli verilebilir.

Soru 49 : Öz ailesine izinli olarak verilen çocuk hangi süreçler içerisinde tekrar koruyucu ailesine teslim edilir?
Cevap : Koruyucu aileden öz ailesine veya yakınlarına verilmek üzere koruyucu aile birimince alınır ve izin bitiminde aynı yöntemle koruyucu aileye verilir.

Soru 50 : Öz ailesi veya yakınlarına verilen çocuk izin sırasında veya dönüşünde ihmal edildiği, istismara uğradığı yada kötü muamele gördüğü belirlenmesi halinde ne yapılmaktadır?
Cevap : Durum hakkında tutanak düzenlenir. Gerekli mesleki çalışmalar planlanarak uygulanır, izinli verilen kişi hakkında yasal işlemlerin başlatılması için gerekli başvurular yapılır.

Soru 51 : İzin süresi biten çocuğun koruyucu aile birimine getirilmemesi halinde çocuk tekrar nasıl aileden alınır?
Cevap : Kollukla birlikte bulunduğu adresten hemen geri alınır.

Soru 52 : Koruyucu aileyim görev veya tatil amacı ile çocuğu beraberimde yurt dışına götürebilir miyim?
Cevap : Veli, vasi veya kayyumun izni, çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalışma görevlisinin uygun görüşü ile komisyona sunulur. Komisyon tarafından çocuğun yurt dışına çıkmasının uygun görülmesi halinde, il veya ilçe müdürünün teklifi ve mahalli mülki amirin onayı ile gerekli izin verilir.

Soru 53 : Koruyucu aile hizmeti hangi nedenlerden dolayı sona erdirilir?
Cevap :
- Koruyucu ailenin belirtilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmemesi.
- Çocukla koruyucu aile arasındaki sağlıklı iletişimin yapılan mesleki çalışmalara rağmen kurulamaması veya devam ettirilememesi.
- Koruyucu aile tarafından çocuğun istismar edildiğinin tespit edilmesi.
- Koruyucu ailenin, çocuğun öz ailesi ile ilişkilerini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunduğunun ve bu doğrultuda ifadeler kullandığının belirlenmesi.
- Çocuk için hizmetten beklenen yararın gerçekleşmediğinin yapılan izlemelerde tespit edilmesi.
- Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması.
- Çocuğun yararlanacağı hizmet modelinin değişmesi veya koruma kararının kaldırılması.
- Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle hizmet vermekten vazgeçmesi.

Soru 54 : Koruyucu aileden geri alınan çocuk ile ilgili olarak ne yapılır ?
Cevap : Koruyucu aileden geri alınan çocuk, öncelikle öz ailesi yanına döndürülür.

Soru 55 : Öz ailesi yanına döndürülemeyen çocuk için ne gibi hizmet verilebilmektedir?
Cevap : Öz ailesi yanına döndürülemeyen çocuk, öncelikle akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli kapsamında değerlendirilir.

Soru 56 : Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli kapsamında değerlendirilemeyen çocuk için ne gibi hizmet yapılabilmektedir?
Cevap : Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli kapsamında değerlendirilemeyen çocuk, durumuna uygun başka bir koruyucu aile yanına yerleştirilir.

Soru 57 : Durumuna uygun bir koruyucu aile bulunamaması halinde çocuk için farklı olarak nasıl bir hizmet verilebilmektedir?
Cevap : Durumuna uygun bir koruyucu aile bulunamaması halinde çocuk, uygun başka bir hizmet modelinden yararlandırılır.

Soru 58 : Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık ne kadar bakım ücreti ödenir?
Cevap : Özür ve yaş durumu dikkate alınarak belirtilen miktarlar yüzde elli artırılarak uygulanır.

Soru 59 : Eğitim ve kursa devam etmeyen çocuklar için aylık bakım ödemesi nasıl yapılır?
Cevap : Koruyucu aile yanında eğitime veya mesleki eğitim ya da kursa devam etmeyen eğitim yaşındaki çocuklar için aylık bakım ücreti yaş grubuna göre aldığı ücretin yüzde ellisi oranında ödenir.

Soru 60 : Geçici koruyucu ailelere ödemeler nasıl yapılmaktadır?
Cevap : Geçici koruyucu aile ödemesi ay sonunda ve çocuğun aile yanında kaldığı gün oranında yapılır.

Soru 61 : Koruyucu aileden bakılan çocukları sağlık giderleri nasıl karşılanmaktadır?
Cevap : Koruyucu ailede bakılan çocukların sağlık harcamaları için kuruluş bakımındaki çocuklarda olduğu gibi 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.

Soru 62 : Aile yanına verilen kardeş çocuklar için ödemeler nasıl gerçekleştirilir?
Cevap : Aile yanına aynı süreçte kardeş çocuklar hariç ikinci çocuk yerleştirilmesi halinde, ikinci çocuk için yaş grubuna uygun ödemenin yüzde sekseni kadarı ödenir.

Soru 63 : Aile yanına yerleştirilen çocuklarla ilgili ödemeler hangi gün ve nasıl yapılır?
Cevap : Koruyucu aile yanına yerleştirilen her çocuk için giderlerinin karşılanması amacıyla aylık bakım ödemesi her ayın yedisine kadar peşin olarak yapılır. Ayın ilk beşinci gününden sonra yapılan yerleştirmelerde ve çocuğun koruyucu aile ilişkisinin sona erdiği ayda çocuğun koruyucu aile yanında kaldığı gün sayısı ile orantılı olarak ödeme yapılır, varsa fazla ödeme geri alınır.

Soru 64 : Koruyucu ailelere sosyal güvence prim desteği var mıdır?
Cevap : Koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın kendine ait sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.

Soru 65 : Koruyucu ailelere hangi tutar üzerinden sosyal güvence prim desteği sunulmaktadır?
Cevap : Bir asgari ücret tutarı üzerinden aylık ödemelere ilave edilerek ödenekten karşılanmaktadır.

Soru 66 : Talepte bulunulan ödemeler hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
Cevap : Talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuk başına ödeme, Bakanlıkça gönderilen ödenekten, koruyucu aile ve çocuğun takip edildiği il müdürlüğünce yapılır.

Soru 67 : Okula devam eden veya öğrenimini sürdürememiş çocuklara ne kadar harçlık verilmektedir?
Cevap : Koruyucu aile hizmeti kapsamındaki, okula devam eden veya öğrenimini sürdürememiş çocuklara, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden harçlık ödenir.

Soru 68 : Tam gün öğrenim görüpte yemeklerini evde yeme olanağı bulunmayan çocuklara öğrenim süresince ne kadar harçlık ödenir?
Cevap : Öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.

Soru 69 : Koruyucu aile yanında bakılan çocukların gelişim ve eğitimlerinin desteklenmesi için koruyucu ailelere ne tür ödemeler yapılır?
Cevap : Sorumlu sosyal çalışma görevlisi rehberliğinde yapılacak değerlendirme sonucunda koruyucu ailelere aşağıdaki ödemeler yapılır;
- Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaş grubu kreş çağı veya anaokulu çocuklarının servis ücretleri, servis bulunmaması halinde ulaşım giderleri karşılığı otobüs bilet ücreti ödenir.
- Bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendirilir, bu imkândan yararlanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karşılanır. Çocuğun gelişim ve eğitim ihtiyaçları sorumlu sosyal çalışma görevlisi tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde çocuk bir yıl içinde birden fazla kursa katılabilir.
- Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaşım giderleri, bir günlük konaklama bedeli ile çocuğun okula kaydı ve kalacağı yere yerleştirilmesi ile ilgili olarak yardımcı olmak üzere giden koruyucu anne ve babanın da ulaşım ve bir günlük konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre memur veya hizmetli olmayanlar için ödenecek tutarı geçmeyecek şekilde ödenir.
- Aylık bakım ücreti almayan koruyucu ailelere talepleri halinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen harçlık ile üçüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılabilir.

Soru 70 : Okula giden çocuklara okul masraflarının karşılanması amacıyla yapılan ödeme varmıdır?
Cevap : Koruyucu aile yanında bakılıp okula giden çocuklara her yıl bir defaya mahsus olmak üzere Eylül ayında okul masraflarının karşılanması amacıyla 24 üncü maddeye göre yapılacak ödemeler üç kat olarak uygulanır.

Soru 71 : Çocukların giyim masraflarının karşılanması için yapılan ödeme varmıdır?
Cevap : Koruyucu aile yanındaki bütün çocuklara yıllık giyim masraflarının karşılanması için Şubat ve Ağustos ayları ödemeleri iki kat tutarında yapılır.

Soru 72 : 19 yaşındayım ve ilkokul mezunuyum .......... isimli çocuğun akrabasıyım. koruyucu ailesi olabilir miyim?
Cevap : Akrabası ve yakın çevre ailesi koruyucu aile olmak istemesi durumunda, yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre komisyon tarafından uygun görülmesi halinde yaş ve eğitim şartı aranmaz.

Soru 73 : Koruyucu aile başvurum reddedildi itirazları için ne yapmam gerekir?
Cevap : Reddedilme tebliği ile birlikte tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde il/ilçe müdürlüğüne itiraz edilebilir.

Soru 74 : Koruyucu aile ile ilgili karara itiraz ettim ne kadar süre içerisinde bilgi alabilirim?
Cevap : Farklı bir heyet tarafından görüşülerek en geç 1 ay içerisinde karara bağlanır. Karar itiraz eden kişiye yazılı olarak tebliğ edilir.

Soru 75 : Geçici koruyucu aileye en fazla kaç suç mağduru çocuk yerleştirebilir?
Cevap : En fazla iki çocuk yerleştirilebilir.

Soru 76 : Koruyucu aile olma şartlarına uygun olup olmadığımla ilgili nereden bilgi alabilirim?
Cevap : Koruyucu aile olmak üzere başvuruda bulunabileceğiniz yerleşim yerinizdeki il/ilçe müdürlüğünden bilgi verilir.

Soru 77 : Çocuğumu ailevi ve maddi durumlarımız nedeniyle koruyucu aileye vermek istiyorum ne yapmam gerekiyor?
Cevap : Konuyla ilgili olarak bağlı bulunduğunuz il/ilçede bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl/İlçe müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

Soru 78 : Eşim çalıştığı için hazırlanması gereken belgeleri hazırlayamadı herhangi bir sorun oluşturur mu?
Cevap : Yönetmelik gereğince her iki eşinde aynı belgeleri hazırlaması gerekir. Hazırlanmadığı takdirde koruyu aile hizmetinden yararlanamazsınız.

Soru 79 : Benim küçük bir çocuğum var ancak kardeş istemiyor koruyucu aile olabilir miyim?
Cevap : Çocuğunuzun da bu konudaki düşüncesi önemli olduğundan istememesi durumunda olamazsınız.

Soru 80 : 24 yaşında ve evliyim. koruyucu aile olabilir miyim?
Cevap : Hayır, Koruyucu aile olmak için 25-65 yaş arasında olmanız gerekiyor.

Soru 81 : Bekar bir kişi koruyucu aile olabilmesi için hangi konuya önem verilmektedir?
Cevap : Yerleştirilecek çocuğa ebeveynin yoksulluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olmasına önem verilmektedir.

Soru 82 : Koruyucu ailelere yapılan aylık ödemelerin kapsamı nedir?
Cevap : Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara, çocukların kişisel gelişimleri için gerekli olan harçlıklarına karşılık olmak üzere talepte bulunulduğu takdirde aylık ödeme yapılmaktadır.

Soru 83 : Yardıma muhtacım koruyucu aile olarak ödeme alabilir miyim?
Cevap : Koruyucu aile olabilmek için düzenli bir gelirinizin olması gerekmektedir. Bu sebeple koruyucu aile olamazsınız.

Soru 84 : Maddi durumu çok iyi 4 tane çocuğun koruyucu ailesi olabilir miyim?
Cevap : Hayır, Ancak çocukların kardeş olması durumunda yapılacak değerlendirme sonucuna göre çocuk sayısı sınırlandırılmayabilir.

Soru 85 : Kardeşlerin aynı aile yanına yerleştirilmemesi halinde çocuklar açısından ne gibi kolaylık sağlanabilir?
Soru : Birbirleriyle görüştürebilecek aileler yanınan yerleştirilmeleri esastır.

Soru 86 : Koruyucu aile sözleşmesi imzalanıncaya kadar çocuk koruyucu aile yanında kalabilir mi?
Cevap : Evet, uyum sürecinde izinli olarak kalabilir.

Soru 87 :Koruyucu aile sözleşmesi imzalanıncaya kadar çocuk koruyucu aile yanına ne kadar süre için izinli yerleştirilebilir?
Cevap : Uyum sürecinde çocuk önce saatlik, daha sonra günlük, haftalık ve iki haftalık gibi sürelerle, çocuk ile koruyucu ailenin uyumuna göre toplamda iki ayı geçmeyecek şekilde koruyucu aileye izinli verilebilir.

Soru 88 : Uyum sürecinin sonunda yanımdaki çocuğun koruyucu ailesi olabilir miyim?
Cevap : Süreçte olumlu kanaat oluşması, çocuğun ve aileninde istemeleri halinde yerleştirme işlemi başlatılır.

Soru 89 : Hafta sonu koruyucu aile yerleştirilmesi yapılabilir mi?
Cevap : Mesai saatleri dışında yapılacak yerleştirmeler, il veya ilçe müdürlüğünce görevlendirilen sosyal çalışma görevlisi tarafından yerine getirilir.

Soru 90 : Koruyucu aile olduktan sonra babamda bizlerle kalmaya başladı tekrar bir belge istenir mi?
Cevap : Koruyucu aileye yeni katılan her aile üyesi için adli sicil belgesi ve doktor raporu istenir.

Soru 91 : Uzmanlaşmış koruyucu ailede Çocuğun yararına uygun şartların oluşması halinde en fazla kaç çok yerleştirilebilir?
Cevap : İki çocuk yerleştirilebilir.

Soru 92 : Öz ailesi veya yakınlarına izinli verilen çocuğun, izin sırasında veya dönüşünde ihmal edildiği, istismara uğradığı yada kötü muamele gördüğü belirlenmesi halinde çocuk tekrar bu kişiye izinli verilir mi?
Cevap : Çocuk bir daha bu kişiye izinli verilmez ve hakkındaki hizmet planı yeniden düzenlenir.

Soru 93 : Kişinin koruyucu aile statüsünün iptali hangi nedenlerden dolayı gerçekleşir?
Cevap : Aşağıdaki durumların tespiti halinde koruyucu aile statüsü iptal edilir.
- Çocuğu ihmal ve istismar ettiğinin, kötü muameleye maruz bıraktığının belirlenmesi.
- Sosyal ilişkileri açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşen davranışlarının gözlenmesi.
- Fizik ve ruh sağlığının, çocuğun bakımını etkileyecek derecede bozulmuş olduğunun Devlet ya da üniversite hastanelerince doktor raporu ile belirlenmesi.
- Adli Sicil kaydı oluşması
- Mesleki danışmanlık hizmeti ve yönlendirmelere uygun davranmaması.
- Geçici koruyucu ailenin çocuk yerleştirme önerilerini mazeretsiz olarak üç kereden fazla kabul etmemesi.


Soru 94 : Koruyucu aile yanında çocuğa yönelik suç teşkil eden eylemlerin tespiti halinde ne yapılmaktadır?
Cevap : Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Çocuğun haklarının korunması amacıyla adli süreç takip edilir.

Soru 95 : Koruyucu ailelelere çocuklara bakması sebebiyle ne kadar ödeme yapılmaktadır?
Cevap : Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere her çocuk için, ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru aylığının aşağıda belirtilen yaş aralıklarına göre belirlenen oranları karşılığı tutarı, hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık ve net olarak ödenir.
YAŞ ORANLAR
0-3 yaş yüzde elli
4-5 yaş yüzde yetmişbeş
6-14 yaş yüzde seksen
15-18 yaş yüzde seksenbeş
19+yaş yüzde doksan,

Soru 96 : Geçici koruyucu ailelere ödemeler nasıl yapılmaktadır?
Ailenin yanına yerleştirilecek çocuklar için ödemeler, ay sonunda ve çocuğun aile yanında kaldığı gün oranında olmak üzere diğer çocuklarla aynı yaş gruplarında belirtilen oranlara göre yapılır.
Ay içinde beş çocuktan fazla yerleştirme yapılması halinde çocuğun yaş grubuna uygun orandaki ödemeye ilave olarak ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde otuzu eklenerek ödeme yapılır.
İhtiyaç halinde çocukların mama, bez, giyim ve okul malzeme masraflarının karşılanması amacıyla kuruluşta kalan çocuklar için ilgili mevzuatta belirlenen yıllık giyim kuşam tablosunda yer alan istihkaklara uygun olarak her çocuk için peşin ödeme yapılır.

Soru 97 : Aile yanına verilen üçüncü ve daha fazla çocuk için ödemeler nasıl gerçekleştirilir?
Cevap :Yerleştirilecek üçüncü ve daha fazla çocuk için yapılacak aylık ödeme ise bu çocukların yaş grupları itibarıyla kendileri için uygun ödemenin yüzde altmışını geçemez.

Soru 98 : Koruyucu aileye yapılan ödemeler koruyucu aile tarafından çocuğa mı verilmesi gerekir ayrıca ne kadar verilmesi gerekiyor?
Cevap : Koruyucu aile yanında bakılan çocukların kişisel gelişimleri için gerekli olan harçlık, koruyucu aile tarafından çocuğa verilir. Çocuğa verilen harçlığın, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen harçlıkla aynı olması için koruyucu ailelere gerekli yönlendirme yapılır.

Soru 99 : Geçici koruyucu aile yanına kaç çocuk yerleştirilebilir?
Cevap : 0-3 yaş grubu için en fazla iki çocuk, 4 yaş ve üzeri çocuklar için aralarında en fazla 3 yaş farkı olmak üzere en çok üç çocuk yerleştirilebilir. Kardeş çocuklar için bu kriter göz önünde bulundurulmaz.

Soru 100 : Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların ulaşım giderleri karşılanmakta mıdır?
Cevap : Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaş grubu kreş çağı veya anaokulu çocuklarının servis ücretleri, servis bulunmaması halinde ulaşım giderleri karşılığı otobüs bilet ücreti ödenir.