Korumalı İşyerleri

Soru : Korumalı işyerleri projesi amacı nedir?
Cevap; İşgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkânı kısıtlı olan engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla kurulacak korumalı işyerlerinin desteklenmesi amacı ile karşılıksız olarak sağlanan hibe desteğidir.

Soru : Korumalı işyerleri projesi kapsamında ne kadar destek sağlanacaktır?
Cevap;Engelli kişilere mesleki rehabilitasyon imkanı veren işletmelerin sayısının ve etkinliklerinin artırılması ve engelli istihdamında artış amacı ile kurulacak korumalı işyerlerine kuruluş sermayesi olarak 150 bin Türk Lirasına kadar destek verilecektir. Ayrıca kurulacak işyerlerinde çalıştırılacak engellilerin ilk bir yıl süre ile maaşları karşılanacaktır.

Soru : Korumalı işyerleri projesi başvuruları için nereye müracaat etmem gerekir?
Cevap; Proje teklifleri, projenin uygulanacağı ilde bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine verilecektir.

Soru : Korumalı işyerlerinde ayrıca bir engelli çalıştırabilir miyim?
Cevap; Evet, çalıştırabilirsiniz.

Soru : Korumalı işyerimde engelli işçi çalıştırıyorum. Engelli işçi çalıştırmam sebebiyle doğan bir hakkım varmıdır?
Cevap;Kurulan korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin maaş giderleri ilk bir yıl boyunca, Engelli çalıştırmayan işverenlerden kesilen cezaların oluşturduğu Ceza Paraları Fonundan karşılanacak.

Soru : Korumalı işyerleri projesi son başvuru tarihi ne zamandır?
Cevap;Proje tekliflerinin son teslim tarihi yıllık olarak değişmektedir. Şuan için başvuru bulunmamaktadır. Ancak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfası defaatle kontrol edilebilir.

Soru : Korumalı işyeri açarken bir makine aldım bu makineyi kaç yıl sonra satabilirim?
Cevap;Korumalı İşyerleri Projesi kapsamında kurulacak korumalı işyeri, 5 yıl boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR tarafından takip ve denetime tabi olacak. 5 yıllık süre içerisinde başlangıçta alınan makine ve donanımın satış veya devri yapılamayacak.

Soru : Korumalı işyerim 5 yıl dolmadan kapandığı takdirde nasıl bir işlem gerçekleşir?
Cevap;Korumalı işyerinin kuruluşundan itibaren 5 yıl içerisinde herhangi bir nedenle kapanması, tasfiye edilmesi veya çalışan engelli sayısının belirtilen orandan ve sayıdan aşağı düşmesinden bir ay içerisinde eski sayı ve orana ulaşamaması halinde başlangıçta hibe olarak verilen kuruluş sermayesi yasal faizi ile birlikte geri alınacak, engelli işçi maaş giderleri kapsamında verilen desteğin ise %30’u geri tahsil edilecek.

Soru : Bir işyerinin korumalı işyeri statüsü kazanabilmesi için kaç engelli çalıştırması gerekir?
Korumalı işyeri statüsü kapsamında toplam işçi sayısının yüzde yetmiş beşinden az olmaması halinde statü kazanabilmektedir.

Soru : Korumalı işyeri statüsü için hangi kuruma başvuru yapmam gerekir?
Bağlı bulunduğunuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz.

Soru : Korumalı işyerinde çalışmak isteyen engelliler hangi kuruma müracaat etmesi gerekiyor?
Bağlı bulunduğunuz Türkiye İş Kurumuna müracaat edebilirsiniz.