Gelir Getirici Projeler

Soru 1: Gelir getirici projenin amacı nedir?
Cevap : Gelir getirici projelerin amac; yoksul birey ya da hanelerinkendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları gerlir elde etmeleri ve başlatttıkları işleri devam ettirmelerini sağlamaktır.

Soru 2: Nereye başvuru yapılır?
Cevap : Proje desteği için SYD vakıflarına başvuru yapılır.

Soru 3: Proje özellikleri nasıl olmalıdır?
Cevap : Teknik ve ekonomik olarak yerel koşullara uygun,üretime yönelik bir alanda,emek - yoğun beceri gerektirecek konularda olması gerekmektedir.

Soru 4: Proje kapsamında üretilecek mal veya hizmetin kapsamı nedir?
Cevap : Üretilecek olan hizmetin veya malın yöresel satış ve pazarlama olanaklarının bulunması ve talep üretecek özellikte olması gerekmektedir.

Soru 5: Proje için verilen en yüksek miktar ne kadardır?
Cevap : Miktar projenin öngörüsüne ve proje sahibinin talebine göre en faz 15 bin TL destek verilmektedir.

Soru 6: Yapılan desteğin geri ödemeleri nasıl gerçekleşmektredir?
Cevap : Yapılan destek miktarı ilk 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 6 yılda 6 eşit taksitte toplam 8 yılda geri ödenemektedir.

Soru 7: Gelir getirici projenin kapsamında toprak mahsulu projelerinde geri ödemesi nasıl yapılmaktadır?
Cevap : Toprak mahsülü projeleri için ilk 5 yıl geri ödemesiz olmak üzere 6 yılda 6 eşit taksitte toplam 11 yılda geri ödenemektedir.

Soru 8: Başvuru süreci nasıl işlemektedir?
Cevap : Kişiler önce projeleriniş hazırlarla ve vakfa başvuru yaparlar.MÜtevelli heyeti projeyi uygun görür onaylarsa klonub detaylandırılarak Sos.Yard.Gn.Müd. Fon Kurulu'na gönderilir.Fon kurulu onaylarsa takdir edilen miktar kişinin adına vakfa gönderilir ve kişiye teslimi gerçekleştirilir.

Soru 9: KASDEP desteğinin içeriği nedir?
Cevap : Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile üyelerinin ekonomik yoksunluk içinde oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirlenen Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine (en az 50-en fazla 100 üyeden oluşan) hayvancılık alanında destek verilmektedir. Bu proje destek programı ile kırsal alanda ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelere en uygun organizasyonla, gelir seviyesini yükseltme, istihdamı artırma, üretilen ürünleri mahallinde değerlendirme ve pazarlama alanlarında gerekli maddi ve teknik desteği zamanında ulaştırarak, onların üretime katılmaları ve üretimde sürekliliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Şuan için kasdep ile ilgili başvurular alınmamaktadır.

Soru 10: Geçici istihdam projelerinin amacı nelerdir?
Cevap : Geçici istihdam projelerinin amacı, toplumun ortak yararı için uygulanacak çeşitli projelerde ihtiyaç duyulan işgücünün kısa süreli istihdamla karşılanması yoksul işsizlerin çalıştırılması ve bu kişilerin geçici de olsa para kazanıp aile geçimine katkı sağlamasıdır.