Çocuk Evi

Soru 1-) Çocuk evi nedir ?
Cevap 1-) Çocuk evi çocukların yaşamını sürdürdüğü her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın bağış olarak alınan ve özellikle lojman olarak kullanılan apartman dairesi veya müstakil dairelerdir.

Soru 2-) Çocuk evinde kaç tane çocuk kalmaktadır ?
Cevap 2-) Çocuk evinde en fazla 6-8 çocuk kalabilir.

Soru 3-) Çocuk evinde kalan çocuklar kaç yaş aralığında olmalıdır ?
Cevap 3-) 0-18 yaş grubu arasında olmalıdır.

Soru 4-) Çocuk evinde bulunan çocuk nasıl yetiştirilmektedir ?
Cevap 4-) Çocuğa bir ev ortamı yaratılarak korunma ve bakım altına alınan çocukların bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinin, eğitimlerinin ve bir meslek sahibi olarak topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması hedeflendirilmiştir.

Soru 5-) Çocuk evinde kalan çocuklar toplum ilişkisi konusunda nasıl yetiştirilmektedir ?
Cevap 5-) Arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları doyasıya yaşayarak öğrenebilecek, toplumla iç içe ve toplumun gerçeklerini bilerek ayakları üstüne basabilen bir gençlik yetiştirmek amaçlanmıştır.

Soru 6-) Çocuk evi projesi ilk olarak ne zaman başlamıştır ?
Cevap 6-) İlk çocuk evi Ankara İl Müdürlüğüne bağlı Çevre Eğitim Sağlık Sosyal Yardımlaşma Vakıfı ile işbirliği protokolü ile 2000 yılında Ankara ilinde açılmıştır.,

Soru 7-) Çocuk evi projesi ne zaman yaygınlaşmaya başlamıştır ?
Cevap 7-) Uygulamanın son derecede başarılı olması, sağlıklı, kendine güvenli, kendisi ile barışık çocuklarımızın yetişmesi sonucu bu hizmet 2005 yılı içerisinde yaygınlaşmaya başlamıştır.

Soru 8-) Çocuk evi koordinasyon merkezi nedir ?
Cevap 8-) İl Müdürlüğü bünyesinde çocuk evlerine ilişkin hizmetler ile mali harcamaları takip ederek genel işleyişi denetlemek ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulur.

Soru 9-) Çocuk evlerinde verilen hizmetin uygulanmasından ve işlemlerinden kim sorumludur ?
Cevap 9-) Koordinasyon Merkezi sorumludur.

Soru 10-) Çocuk evinde kalacak çocuklar hangi hususlara göre belirlenir ?
Cevap 10-)
- Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılamayacak çocuklara öncelik tanılır.
- Çocuklar arasında cinsiyet, yaş ve kardeş olma durumu değerlendirilir.
- Aynı evde kalması uygun bulunan en küçük ve en büyük çocuk arasındaki yaş farkının en fazla 3 yaç olması.

Soru 11-) Çocuk evinde kalacak 2 kardeş için yaş farkı aranmaktamıdır ?
Cevap 11-) Seçilecek çocukların kardeş olması durumunda yaş farkı aranmaz.

Soru 12-) Çocukların pskolojik, sosyal ve bedensel yönden gelişmelerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek kimin görevidir ?
Cevap 12-) Koordinasyon Merkezi'nin görevidir.

Soru 13-) Çocuk evi sorumlusu nedir ?
Cevap 13-) Çocuk evi sorumlusu sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, sosyolog gerektiğinde koordinasyon merkezinde görevli personel veya sağlık, sosyal, eğitim bilimleri mezunlarından ve bu konuda eğitim programına tabi tutulmuş kişiler arasından İl Müdürlüğünce seçilir.

Soru 14-) Yakınları ile görüşmeleri gereken çocukların koordinasyon merkezi tarafından belirlenecek mekânda aile ve akrabaları ile görüşmelerini sağlamak, sonuçlarını takip etmek kimin görevidir ?
Cevap 14-) Çocuk evi sorumlusunun görevidir.

Soru 15-) Çocukların okul ve eğitim durumlarıyla ilgili kayıtları düzenleyerek koordinasyon merkezine bildirmek, okul-çocuk evi işbirliğini sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 15-) Çocuk evi sorumlusunun görevidir.

Soru 16-) Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili, yaş özelliklerini de göz önünde bulundurarak eğitim programları hazırlamak kimin görevidir ?
Cevap 16-) Çocuk gelişimcinin görevidir. Görevlerini ekip çalışması anlayışı çerçevesinde yürütür.

Soru 17-) Çocukların gelişim ve eğitimini izlemek, normal gelişim göstermeyen ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için diğer meslek elemanları ile işbirliği yaparak hazırlanacak özel eğitim programlarını uygulamak kimin görevidir ?
Cevap 17-) Çocuk gelişimcinin görevidir. Görevlerini ekip çalışması anlayışı çerçevesinde yürütür.

Soru 18-) Çocuklara iyi alışkanlıkların kazandırılması, toplum içinde yaşama kurallarının öğretilmesi konularında mesleki çalışmalarda bulunmak kimin görevidir ?
Cevap 18-) Çocuk gelişimcinin görevidir. Görevlerini ekip çalışması anlayışı çerçevesinde yürütür.

Soru 19-) İlgili sağlık personeli ile birlikte çocukların gelişimlerini izlemek ve gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmak ve raporlaştırmak kimin görevidir ?
Cevap 19-) Çocuk gelişimcinin görevidir. Görevlerini ekip çalışması anlayışı çerçevesinde yürütür.

Soru 20-) Çocuk evinde bulunan çocukların temizlik, giyinme, soyunma, uyku, beslenme gibi öz bakım ihtiyaçlarını karşılamalarına ilişkin davranış kazanmalarını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 20-) Çocuk eğiticisinin görevidir. Görevlerini ekip çalışması anlayışı çerçevesinde yürütür.

Soru 21-) Çocuk evindeki çocukların beslenme ihtiyaçlarının giderilmesinde sağlık koşullarına uygun ortamı düzenlemek ve devamlılığını sağlamak kimin görevidir ?
Cevap 21-) Çocuk eğiticisinin görevidir. Görevlerini ekip çalışması anlayışı çerçevesinde yürütür.

Soru 22-) Çocukların büyüme ve gelişmelerini takip etmek kimin görevidir ?
Cevap 22-) Çocuk eğiticisinin görevidir. Görevlerini ekip çalışması anlayışı çerçevesinde yürütür.

Soru 23-) Bakıcı anne/bakım elemanı kimdir ?
Cevap 23-) Bakıcı anneler/bakım elemanları, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri ile fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunları veya lise mezunu olup, çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olanlar arasından seçilir.

Soru 24-) Çocuk evinin tertip ve düzenini sağlamak, çocuklara sağlıklı aile ortamının hazırlanmasında yardımcı olmak,çocukların sağlık, temizlik, yemek yeme, giyinme, soyunma, uyku ve alt temizliği ile yakından ilgilenmek kimin görevidir ?
Cevap 24-) Bakıcı anneler/bakım elemanlarının görevidir.

Soru 25-) Çocukların beslenmeleri ile ilgilenmek ve yemek yemekte zorluk çeken çocuklara yardımcı olmak kimin görevidir ?
Cevap 25-) Bakıcı anneler/bakım elemanlarının görevidir.

Soru 26-) Çocuklara günlük yaşamda rehberlik etmek kimin görevidir ?
Cevap 26-) Bakıcı anneler/bakım elemanlarının görevidir.

Soru 27-) Çocuk evlerinde oturma ve yemek salonu nasıldır ?
Cevap 27-) Oturma salonları, çocukların sohbet edebilecekleri, televizyon seyredebilecekleri,bilgisayar kullanabilecekleri, oyunlar oynayabilecekleri ve gerektiğinde yemek yiyebilecekleri şekilde düzenlenmelidir. Mobilyalar, çocukların kullanımına ve güvenliğine dikkat edilerek seçilir.

Soru 28-) Çocuk evlerinde bulunan yatak odaları nasıldır ?
Cevap 28-) Yatak odalarında kalacak çocuk sayısı, her bir çocuğa en az 4 m2 alan düşecek şekilde hesaplanır. Her çocuğa uygun boy ölçüsünde bir karyola, bir etajer ve odada kalacak çocuk sayısına uygun elbise dolabı bulundurulur.

Soru 29-) Çocuk evlerinde bulunan banyo ve duşlar nasıldır ?
Cevap 29-) ; Banyolarda, çocukların düşmelerini engelleyici önlemler alınmalı, banyo araç gereçleri çocukların yaş ve özelliklerine göre hijyenik koşullara uygun düzenlenmelidir.

Soru 30-) Çocuk evlerinde bulunan tuvalet ve lavabolar nasıldır ?
Cevap 30-) Tuvaletlerde çocukların kayıp düşmelerini engelleyici önlemler alınmalı, tuvalet kapılarının kilidi, içerden ve dışarıdan açılma özelliğine sahip olmalıdır. Tuvaletler çocukların yaş ve özelliklerine uygun olmalıdır.

Soru 31-) Çocuk evlerine bağışta bulunulabilir mi?
Cevap 31-) Çocuk evlerine yapılan her türlü şartlı nakdi bağışlar amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kabul edilir.

Soru 32-) Çocuk evlerine her türlü bağış kabul edilebilirmi ?
Cevap 32-) Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak, onurlarını zedeleyecek duygusal ve psikolojik sorunlara yol açacak şekilde, bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin verilmez.

Soru 33-) Çocuk evinde kalan çocuklara harçlık verilir mi ?
Cevap 33-) Yaş ve eğitim durumlarına göre harçlık verilir.

Soru 34-) Çocuk evindeki çocuk izinli olarak dışarıya verilebilir mi?
Cevap 34-) sosyal inceleme raporuna göre koordinasyon merkezinin onayı ile izinli olarak verilebilir. İzin süresi biryılda yetmiş günü aşamaz.

Soru 35-) İzin verilen ve izin süresi dolduğu halde kuruma gelmeyen çocuk için ne yapılabilir ?
Cevap 35-) Çocuğun izin süresinin bitiminde bulunduğu çocuk evine teslim edilmemesi halinde, izinli verildiği kişiye yazılı tebligat yapılarak on beş gün içinde çocuğun çocuk evine teslim edilmesi istenir.

Soru 36-) Tebligat gittiği halde çocuk evine teslim edilmeyen çocuk ile ilgili ne yapılabilir ?
Cevap 36-) İzin bitimi sonunda çocuk evine teslim edilmeyen çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır. Söz konusu raporda, korunma kararının kaldırılması uygun görülenler hakkında il müdürlüğüne öneride bulunulur.

Soru 37-)Tebligat gittikten sonra çocuk evine gelmeyen ve korunma kararının kaldırılması uygun görülmemesi halinde ne yapılabilir ?
Cevap 37-) Korunma kararının devamını gerektiren koşullar ortadan kalkmamışsa gerekli makamlara başvurularak çocuğun çocuk evine teslimi ve dönüşü sağlanır.

Soru 38-) Korunma kararı kaldırılmak üzere işlem başlatılan çocuklarda izin süresi ne kadar verilir ?
Cevap 38-) Altı aya kadar uzatılabilir.

Soru 39-) Çocuk evinden izinsiz olarak ayrılan çocuk için ne yapılır ?
Cevap 39-) Çocuk evi sorumlusu tarafından ilgili mercilere ve koordinasyon merkezine bildirilir. Koordinasyon merkezi ilgili makamlara ve ailesine bilgi vermek suretiyle gerekli araştırmayı yapar.


Soru 41-) Çocuk evine teslimi yapılmayan çocuk için, koruma kararının devamını gerektiren koşullar ortadan kalkmamış ise ne yapılır ?
Cevap 41-) İlgili makamlara başvurularak çocuğun çocuk evine teslimi veya dönüşü sağlanır.

Soru 42-) İzinsiz ayrılan çocuğa ilişkin ilgili makamlarca yapılan tüm aramaların sonuç vermemesi halinde ne yapılabilir ?
Cevap 42-) Aramaların 5 yıl boyunca sonuç vermemesi halinde ise, çocuğun korunma kararının kaldırılması yoluna gidilir. Bu süre içerisinde reşit olan çocuğun kaydı silinir.

Soru 43-) Çocuk evine çocuğumu vermek istiyorum ne yapabilirim ?
Cevap 43-) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilir.