Bakım Hizmetleri

Soru 1 : Evde bakım hizmeti kapsamında bakıcı personelden kasıt nedir?
Cevap : Bakıma muhtaç engellilere bakım hizmeti sunabileceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikası olan ve bakıma muhtaç engellilere kişisel bakım hizmeti sunan kişiyi kapsamaktadır.

Soru 2 : Evde bakım hizmetinden kimler yararlanmaktadır?
Cevap : Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, engellilİk sınıflandırmasına göre ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişilerden, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan; ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanları,

Soru 3 : Evde bakım hizmeti için nereye müracaat etmem gerekiyor?
Cevap : Bağlı bulunduğunuz il/ilçe sınırları içerisinde bulunan ASPB il/ilçe müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

Soru 4 : Evde Bakım Hizmeti kaç ilde bulunmaktadır?
Cevap : Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çanakkale, İzmir olmak üzere 5 ilde başlatılmış olup Türkiye genelinde çeşitli illerimize deartık bu hizmet verilmektedir.

Soru 5 : Komşum bakıma muhtaç derecede engelli tek başına yaşıyor ne yapabiliriz?
Cevap : Bu durumda ilgili birimlere bildirebilir. Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan bakıma muhtaç engellileri bakım hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla il/ilçe müdürlüklerine bildirebilirler.

Soru 6 : Bakım hizmetleri kapsamında bakıma muhtaç engelli bireye ne gibi hizmetler verilmektedir?
Cevap : Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç engellinin bakımına yönelik olarak kişisel bakım hizmetlerini ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.

Soru 7 : Kişesel bakım hizmetinden kasıt nedir?
Cevap : Banyo yaptırılması, Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması, Tırnaklarının kesilmesi, Saçlarının taranması, Dişlerinin temizlenmesi, Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi, El, yüz ve ayak temizliği, Sakal tıraşının yapılması, İstenmeyen tüylerin temizlenmesi, Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması, Burun ve kulak temizliğinin yapılması, Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi, Odasının temizlenmesi, Çamaşırlarının yıkanması, gibi hizmetleri içerir.

Soru 8 : Psiko-sosyal destek hizmetinden kasıt nedir?
Cevap :
1) Bakıma muhtaç engelli ailesinin, engelliyü ve engel durumunu kabullenmesine, bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,
2) Bakıma muhtaç engellinin özrünü, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,
3) engelli ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,
4) engellinin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetleri,
5) engellinin terk edilme, reddedilme, engel durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik ve benzeri olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon, stres ve benzeri durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri, gibi psiko-sosyal destek hizmetleri içerir.

Soru 9 : Bakım hizmetleri nasıl nerelerde verilmektedir?
Cevap : Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç engellinin veya ailesinin tercihine göre; Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Genel Müdürlüğün izni ile açılan diğer resmî kurum veya kuruluşlara ait merkezlerde, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait özel bakım merkezlerinde veya bakıma muhtaç engellinin ikametgâhında verilir.

Soru 10 : Bakıma muhtaç engelli vefat etmesi halinde ne gibi işlemler yapılmalıdır?
Cevap : Bakım ücreti il müdürlüğünce ödenen bakıma muhtaç engellinin vefat etmesi hâlinde, bakım hizmetini üstlenen bakım merkezi veya akrabası en geç onbeş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.

Soru 11 : Evde bakım hizmetinden yararlanıyorum adres değişikliği yaptığım takdirde bildirmekle yükümlü müyüm?
Cevap : Bakım ücreti il müdürlüğünce ödenen ve ikametgâhında bakılan bakıma muhtaç engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin bakımını üstlenen bakım merkezi veya akrabası tarafından en geç onbeş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır

Soru 12 : Bakım hizmetleri kaç tür olarak incelenir?
Cevap : 4 tür bakım hizmeti çeşidi bulunur.

Soru 13 : Bakım hizmeti çeşitleri nelerdir?
Cevap :
• Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmesi,
• Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezlerinde verilmesi,
• Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan özel bakım merkezlerinde verilmesi,
• Bakım hizmetlerinin bakıma muhtaç engellinin akrabaları veya bakıcı personel tarafından ikametgâhında verilmesi,

Soru 14 : Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmesi amacı nedir
Cevap : Bakıma muhtaç engellinin veya ailesinin talep etmesi ve kapasitenin uygun olması hâlinde, bakım hizmetleri Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alınabilir.

Soru 15 : Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezlerinde verilmesi amacı nedir?
Cevap : Bakıma muhtaç engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi ve merkezin kabul etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezlerinden alınabilir. Bu durumda bakıma muhtaç engellilere sunulan bakım hizmeti ücreti, sözkonusu merkeze il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.

Soru 16 : Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan özel bakım merkezlerinde verilmesi amacı nedir?
Cevap :Bakıma muhtaç engellinin veya ailesinin talep etmesi ve özel bakım merkezinin kabul etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan özel bakım merkezlerinden hizmet alınabilir. Bu durumda bakıma muhtaç engellilere sunulan bakım hizmeti karşılığında, bakım ücreti merkeze il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.

Soru 17 : Bakım hizmetlerinin bakıma muhtaç engellinin akrabaları veya bakıcı personel tarafından ikametgâhında verilmesi amacı nedir?
Cevap : Bakıma muhtaç engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün denetim ve rehberliğinde bakıma muhtaç engellinin akrabası veya bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç engellinin veya akrabasının ikametgâhında verilebilir. Bu durumda bakıma muhtaç engellilere sunulan bakım hizmeti ücreti, bakıma muhtaç engellinin akrabasına veya bakıcı personeli istihdam eden bakım merkezine il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.

Soru 18 : Bakım hizmetleri başvurusu için hangi belgeler istenmektedir?
Cevap : Vukuatlı nüfus kayıt örneği, İkametgâh belgesi, Sağlık kurulu raporu, Kendisinin veya ailesinin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmadığına dair belgeler, Gelir durumuna ilişkin beyanı ve ilgili belgeler, İki adet vesikalık fotoğraf, Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı, Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı, İl müdürlüklerince, beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı sureti, aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya eklenecektir

Soru 19 : Bakım hizmetleri kapsamında itirazlar hangi kuruma iletilmelidir?
Cevap : İtiraz talebi il müdürlüğünce değerlendirilir, gerek görülmesi hâlinde yeniden bakım raporu hazırlanması için bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilir.

Soru 20 : Bakmakla yükümlü olunan bireyler kimlerdir?
Cevap : Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, üveyler de dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin kendisi ve kendisi ile birlikte aynı evde yaşayan eşi, çocukları ile ana ve babası, çocuklarının eşleri, evli olmayan torunları, ana ve babasının ana ve babası, evli olmayan kardeşleri, eşinin ana ve babası, eşinin evli olmayan kardeşleri; başka bir adreste bulunsa dahi evli olmayan ve eğitimini devam ettiren çocukları ile aynı durumdaki kardeşleri ve eşinin kardeşleri ile aynı evde yaşamakta iken er veya erbaş olarak askere gitmiş olan babası, çocuğu ve kardeşi; ayrı adreslerde ikamet etse dahi engelli üzerinde velayeti devam eden anne ve babası veya kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunamayan engelli ile aynı evde yaşayan ve bakım hizmeti vermeyi yazılı olarak taahhüt eden akraba, vasi ve bunlarla birlikte aynı evde yaşayan kişileri, kapsamakdır?

Soru 21 : Ben kardeşimi bakım merkezinden alarak bir müddet misafir edebilir miyim?
Cevap : Bakıma muhtaç engellinin herhangi bir nedenle yasal temsilcisi veya akrabası tarafından izinli olarak alınabilir.

Soru 22 : Kurumdan İzinli olarak alınan bakıma muhtaç engelli için bakım hizmetini yürüten kişinin yapması gereken nedir?
Cevap : Durum, bakım hizmetini fiilen yürüten tarafından il müdürlüğüne en geç yedi işgünü içinde yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor.

Soru 23 : Bakım ücreti kapsamında ödeme alınabilmesi için ne yapılması gerekiyor?
Cevap : Bakıma muhtaç engelliye bakım merkezinde veya merkezin görevlendirdiği bakıcı personel tarafından ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım ücreti aşağıdaki belgelere istinaden merkeze, bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde il müdürlüğü tarafından ödenir. Aşağıdaki belgelerde eksik olması hâlinde ödeme yapılmaz.
1. Merkezin bakım ücretinin yatırılmasını istediği banka hesap bilgilerini içeren dilekçesi.
2. Merkezin açılış izin onayının fotokopisi.
3. Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından önerilen bakım hizmetinin türü il müdürlüğünce onayı.
4. Merkezin hizmet verdiği tüm bakıma muhtaç engellilerin isim listesi.
5. Merkezde görevli personele ilişkin aylık sosyal sigorta prim bildirgeleri.
6. Hak edişe esas ödeme tutarlarını da içeren zorunlu çalıştırılması gerekli personel sayıları ile fiili olarak bakımı gerçekleştirilen engelli sayılarının karşılaştırılmalı çizelgesi.
7. Çalışma onayı verilen tüm personelin ödeme yapılacak aya ilişkin maaşlarının ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin bankadan alınacak onaylı belge.

Soru 24 : Bakıma muhtaç engelli vatandaşa akrabaları tarafından bakıldığı takdirde ne kadar ödeme yapılır?
Cevap : Akrabaları tarafından günde yirmidört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılır.